FOTOS:

Ny brandstation på toppen af byen

Hadstens deltidsbrandfolk skal møde på ny adresse til efteråret, når alarmen lyder

Den har været nævnt i borgmester Nils Borrings nytårstaler til brandmændene de sidste mange år: Vi arbejder på at få en ny brandstation i Hadsten .

Og hvergang har der lydt et grin fra deltidsbrandfolkene, for de har ventet og ventet i de gamle bygninger på Vesselbjergvej midt i Hadsten.

Nu kan de endelig se lyset forude.

Skanderborgvej i baggrunden. Det bliver let for brandkøretøjerne at komme afsted, når alarmen går.

Skanderborgvej i baggrunden. Det bliver let for brandkøretøjerne at komme afsted, når alarmen går.

Brandstation i sydbyen

Lørdag 28. april 2018 klokken 10 tages det første spadestik til den længe ventede brandstation, som flytter til sydbyen, nærmere bestemt på adressen Ginneruplundvej 1, som tidligere hed Skanderborgvej 3.

Det er Favrskov Kommune Teknik og Kultur-afdeling som inviterer til arrangementet, som naturligt nok vil foregå udendørs. Her er kun en bar mark endnu.

Byggeriet ventes at løbe op i otte millioner kroner.

Brandstationen kommer til at ligge ved indgangen til et helt nyt villakvarter, som er ved at blive bygget i denne tid.

Hvis alt går vel, står brandstationen færdig i det tidlige efterår 2018.

Flot udsigt 60 meter oppe over Hadsten.

Flot udsigt 60 meter oppe over Hadsten.

Området ved brandstationen er et helt nyt villakvarter, hvor udsigten til den ældre del af Hadsten er forrygende.

Området ved brandstationen er et helt nyt villakvarter, hvor udsigten til den ældre del af Hadsten er forrygende.

Publiceret 20 April 2018 16:30

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl