Se kortet: Få indbrud den seneste uge

Der er blot blevet anmeldt 21 indbrud den seneste uge til sammen i de fem kommuner, som Politikens Lokalaviser dækker, hvilket er langt under det normale niveau

Af
Jonas Wrede Hansen

Den seneste uge har der heldigvis været stille på indbrudsfronten. Blot 21 anmeldelser om indbrud i private hjem er der tilsammen tikket ind hos Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi i kommunerne Aarhus, Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, som er dem, Politikens Lokalaviser dækker.

Det er langt under det normale niveau, siden Lokalavisen begyndte at opgøre de ugentlige indbrudsanmeldelser.

Der er ikke blevet anmeldt nogen i Skanderborg, imens Aarhus er den kommune, hvor der er anmeldt flest indbrud den seneste uge.

Klik her for at se et kort over alle ugens indbrud.

Publiceret 29 April 2018 12:40

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl