Ønske:

Giv ”Ønskelandet" i Favrskov en hånd

Af
Erling Baastrup

Mere end 1200 af Favrskovs børn gør i disse uger klar til den store børneåbning af Europæisk Kulturhovedstad 20. januar på sportspladsen i Skjød. Hele arrangementet kræver masser af arbejdskraft. Derfor er der ønsker om assistance til specifikke opgaver
Der er brug for hjælp til disse opgaver på sportspladsen i Skjød:

  • Mandag 16. januar kl. 16-20: Her bæres træboder ud på pladsen.
  • Torsdag 19. januar kl. 16-20: Her sættes pavilloner op.
  • Fredag 20. januar kl. 8-19: Åbningsarrangement: Her søges hjælpere til at vise børnehave- og skolebørn fra busser til boder, dirigere trafik og parkering og være behjælpelige med lidt af hvert.
  • Lørdag 21. januar og søndag 22. januar kl. 10-17: Her skal træboder flyttes og pavilloner tages ned.
 Aarhus 2017 sørger for en ReThinker T-shirt og lidt at spise og drikke til de frivillige hjælpere.  Kontakt Malou Alsgaard Bahr på malou_bahr@hotmail.com med besked om, hvornår og med hvad du gerne vil hjælpe.
 
 

Publiceret 14 January 2017 10:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl