DEBAT:

Udbud giver flere penge til velfærd

Af Kurt Andreassen (V) Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune

I Venstre er vi bevidste om, at vi alle lever af erhvervslivet. En række erhvervsvirksomheder har netop budt på de såkaldte grå områder i Favrskov Kommune (vedligehold af grøfter, grusveje, omlægning af fortove, udskiftning af vejbrønde mv.), og vinderen blev Forstas A/S fra Søften, som er nyetableret i Søften fra 1. oktober 2017.
Prisen pr. år på 4,3 mio. kr. er en halvering af den nuværende årlige udgift 8,6 mio. kr.. Set over kontraktperioden på fire år med mulighed for to års forlængelse, giver det en besparelse på 25,8 millioner.
For seks år siden blev både de grå områder plus de grønne områder (vedligehold af idrætsanlæg, bymiljøer, grønne områder og lignende) samt mindre asfaltopgaver udbudt i en samlet klump. Her vandt HedeDanmark over blandt andet kommunens egen afdeling. Dengang med en årlig besparelse på mere end fire millioner, som nu er vokset til mere end 8,3 millioner.
Belært af erfaringerne er udbuddet nu delt op i et gråt, sort og grønt udbud. Det giver flere lokale leverandører mulighed for at byde på opgaven. I Venstre venter vi spændt på at se, om der er flere besparelser på vej, ikke mindst på det grønne område, som er i EU udbud.
Det betaler sig at spørge til prisen. I Venstre er vi ligeglade med, om arbejdet udføres af en privat eller kommunal virksomhed, det vigtigste er, at vi får den service, som byrådet har ønsket.
At vi så samtidig i dette tilfælde understøtter en lokal virksomhed, som får mulighed for at sælge ekspertisen til andre kommuner, er en sidegevinst, som vil skabe endnu flere arbejdspladser i Favrskov Kommune.
Det er vi i Venstre også glade for.

Publiceret 05 December 2017 09:15

SENESTE TV