DEBAT:

Lukning af skoven

Af Niels Jørgen Sørensen, Bøgevej 24, 8382 Hinnerup

Linen mellem Hinnerup og Hammel udgør den vigtigste sti for gående, løbende og cyklister på denne strækning.

Lørdag 25. november, hvor det var dejligt skovvejr, var den desværre lukket. Skiltet med “I dag ingen adgang – skoven er lukket på grund af jagt” var plantet ved indgangen. Flere familier måtte vende skuffet om.

Onsdag 29. november fandtes skiltet stadig – dog kun ved adgangsvejen til skoven fra skovstykket bag biblioteket over Århusvej. Andre steder i skovområdet var der ingen skilte. Formentlig var det glemt. Alligevel ærgerligt for dem, der gik forgæves.

Privatskove som Frijsenborgskovene må desværre lukke under jagt. Egentlig burde man kunne lade hovedstien være fri og blot afspærre de afsnit til siderne, hvor jagten foregår. Statsskovene lukker ikke, når der er jagt her.

Heldigt at vi i løbet af nogle år får mere statsskov i området. Det sker når Himmerigskoven udvides.

Publiceret 06 December 2017 06:00

SENESTE TV