DEBAT:

Hvor skal den nye fritids- og ungdomsklub ligge?

Pet Petersen, Vestergade 37, Hadsten

Det spørgsmål, har politikerne i både børn og skoleudvalget, og teknik og miljøudvalget også drøftede 7. december.

Udvalgene kommer hver især med hver deres bud på hvor fritids- og ungdomsklubben i Hadsten skal lægge.

Et flertal i børne og skoleudvalget ønsker, at den nye klub skal ligge på Vinterslevvej og at man så bibeholder klubtilbud på Østervangsskolen.

I teknik og miljøudvalget er man kommet frem til, at den nye fritids- og ungdomsklub skal ligge ved Sløjfen.

Så når sagen bliver bragt op på det næste byrådsmøde her i december, er der ikke en entydig beslutning klar.

Det viser virkeligt, hvor svært det er at træffe denne beslutning, og at der er mange hensyn og betragtninger, der skal tages højde for.

Når jeg ser på de to forslag, kan jeg også se både fordele og ulemper.

Hvis man vælger Vinterslevvej- og Østervangsskoleløsningen, får man et tilbud, der er etableret og afprøvet. Samtidig vil det også være den billigste løsning for kommunen. Så det taler for god købmandskab og to klubtilbud, man kender.

Hvad mister vi så, hvis vi bibeholder den nuværende fritids- og ungdomsklub ordning?

Vi mister, at de unge kommer til at lære hinanden at kende på tværs af skolerne. Det har jeg selv et stærkt bevis på hos mine egen datter, der spiller fodbold i HSK.

De piger har opbygget så tætte relationer og venskaber på kryds og tværs af skolerne, som kommer dem til gode i det ungdomsliv, de er på vej ind i. Samtidig har det netværk også betydet, at deres fordomme til de andre børn og unge ikke er så udtalte, som jeg tidligere har lagt øre til som pædagog her i byen.

Hvis vi vælger en fritids- og ungdomsklub ved Sløjfen, ser jeg rigtig mange fordele og en enkelt udfordring. Lad mig starte med udfordringen.

Da der i sin tid var en midlertidig fritids- og ungdomsklub ved sløjfen, blev der talt om et hashsalg i området. Det var med til at gøre nogle borgere utryg ved at færdes ved sløjfen, det forstår jeg godt.

Men salget er jo ikke stoppet på grund af, at vi har flyttet klubben til Vinterslevvej og Østervangsskolen, det er bare blevet mindre synligt, så problemet er der stadig. Derfor er vi nødt til at se denne problematik isoleret for sig selv og bygge videre på det forebyggelsesarbejde, der allerede er etableret, og om det er nødvendigt udvide indsatsen.

Lad os så fokusere på alle de fordele, der er ved at placere, fritids- og ungdomsklubben ved Sløjfen.

Der er allerede flyttet gode aktiviteter som musikskolen, billedkunstskolen og skaterbane til Sløjfen. Og ved at udvide med klubtilbud får vi endnu flere unge til at benytte området.

Samtidig tænker jeg, at Sløjfen skal udvikles til at være et kultursted for alle borgere i Hadsten og omegn. Her tænker jeg, at Inside i Hammel, Godsbanen i Århus eller Vejen idrætscenter er steder, vi skal lade os inspirere af.

For der er ingen tvivl om, at flere forskelligartede aktiviteter vil tiltrække flere mennesker til vores fantastiske kulturhus. Og ved at starte med at få en fritids- og ungdomsklub kunne det jo sagtens udvikle sig til mange andre udvidelser omkring sløjfen, Blandt andet mangler Sløjfen i dag et godt køkken, og på sigt vil det være spændende med forskellige værksteder, biograf og et bowlingcenter, som vi også har mistet i byen.

Derfor er det nye fritids- og ungdomsklubtilbud kun starten på en mere borgernær kultur- og fritidsindsats, og Hadsten ligger så dejlig centralt i Østjylland, at det er oplagt at udvikle på vores kultur og fritidsoplevelser.

Publiceret 12 December 2017 11:15

SENESTE TV