Martin Godsk stifter nyt parti

Han er blevet kendt i vide kredse for sin kamp for kollektiv transport især i landsbyområder, buschaufføren fra Skjoldelev.
Nu stifter Martin Godsk et nyt parti, som han kalder Favrskov Alliance.
Ildsjælen fra Skjoldelev stillede ellers i sidste øjeblik op for Venstre i Favrskov til kommunalvalget, men 79 stemmer rakte ikke til en byrådstaburet. Der skulle mindst 280 stemmer til, og det skaffede Hanne Smedegaard Venstres sidste mandat, endda efter lodtrækning med Inge G. Sørensen.

Stifter og kandidat

Martin Godsk melder ud, at partiet vil stille op til det kommende kommunalvalg i 2021.
Indtil videre er han den eneste kandidat.
“Jeg har talt med flere om at stille op og flere har på Facebook angivet, at de gerne vil stille op for partiet. Men de skal selv melde det ud, når de er klar,” forklarer stifteren, der håber på at kunne stille med 14 kandidater i 2021.
“Jeg stifter partiet for at komme ud af partiernes landspolitik. Jeg har på fornemmelsen at flere hellere vil lokalpolitikken, men bliver bremset af det landspolitiske. Det kan en lokalliste gøre muligt.”
Noget specifikt partiprogram har han ikke lagt sig fast på. Alle er velkomne til at byde ind med deres politik.
“Visionerne for Favrskov Alliance er klar. Vi vil samle en bred vifte af ildsjæle rundt om i Favrskov Kommune, for på den måde at nå hele vejen rundt og helt ud i alle yderkanter,” forklarer han.
Hvordan har du det med at bryde ud af Venstre?
“Det er selvfølgelig skidt og sørgerligt at jeg gør det. Men jeg tror, at vi er mange der vil få større lokal gennemslagskraft uden at være med i et landsparti,” siger Martin Godsk.
Har du nogle krav til de kandidater der stiller op for Favrskov Alliance?
“Man skal selvfølgelig have opført sig ordentligt. Men ellers skal man selvfølgelig vise, at man har sund fornuft.”
Inden valget i 2021 skal et nyt parti have fundet 25 stillere.
“Det tror jeg ikke er et problem, det finder vi sagtens til den tid.”

Publiceret 15 December 2017 16:45

SENESTE TV