Fra vikar i Ringkøbing til rektor på Favrskov Gymnasium

Rektor Morten Schytte Caspersens uddannelsesforløb og jobs viser, at tilfældigheder og modenhed har stor betydning for, hvor du lander

“Jeg har lært, at man ikke skal sige; Det her vil jeg aldrig beskæftige mig med.”
45-årige Morten Schytte Caspersen fra Hinnerup har taget en klassisk uddannelse fra Aarhus Statsgymnasium. Han er født og opvokset i Aarhus og gik på Samsøgades Skole.
“Valget tog vel 90 sekunder. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville gå på matematisk linje,” erindrer han om hans eget studievalg.
Efter gymnasiet gik han på universitetet for at læse engelsk, og så dansk.
“Det var mest fordi jeg tænkte, at de fag nok ville passe godt sammen. Men der var ikke nogen fast plan for hvad det skulle bruges til. Dengang ville jeg helst beskæftige mig med litteratur.”

Fra underviser til leder

Retning kom der trin for trin efter et vikariat som 26-årig på Ringkøbing Gymnasium som underviser. At han fik jobbet var et rent tilfælde. En bekendt studiekammerat skulle videre og så blev jobbet ledigt.
Derefter blev han kortvarigt underviser på VUC i Hadsten.
Det der faktisk i dag er hjemstavn 5 på Favrskov Gymnasium.
Efter en del år på Bjerringbro Gymnasium som almindelig underviser, så udvikledes interessen for at blive pædagogisk konsulent og derefter kom interessen for ledelse ind.
Sideløbende med at han begyndte som vicerektor på Paderup Gymnasium, tog Morten Schytte Caspersen en ledelsesudannelse.
Efter fire år fik han så stillingen som rektor for Favrskov Gymnasium i maj 2017.
“I begyndelsen af min karriere var det mest spændende at undervise 26 elever og lede dem. Det fokus har ændret sig. Det er både modenhed og tilfældigheder der spiller ind. I dag er det udfordringen ved at lede både en gruppe unge, se helheden og at have et ledelsesteam,” forklarer Morten Schytte Caspersen.

Publiceret 10 January 2018 09:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV

For nedrullede gardiner

Martin Mortensen Hovhedevej 23 8370 Hadsten I Favrskov Børns Rettigheder hører vi igen og igen om manglende støtte til børn i Folkeskolen. Mangelfulde eller manglende specialtilbud. Manglende hjælp og støtte til familier med børn der har særlige behov. Hertil er der generelt en langsommelig sagsbehandling, som gør at små problemer vokser sig til store problemer. Mens tiden går med tung og unødig langsommelig sagsbehandling, øges børnenes mistrives. Og hvad værre er: sagsbehandlingen ender ofte med den konklusion, at der ikke er et passende tilbud i kommunen eller afslag. Til trods for dette, har Favrskovs skoler haft et overskud på godt ca. 13 mio.kr. i 2017 Når man kigger på regnskabet for 2017, så kan man f.eks. finde følgende ift. politikernes velmenende ekstra bevillinger til inklusion og efteruddannelse af personalet: “... Beløbet vedrører kompetenceudviklingsmidler, ekstra beløb til inklusionsarbejde samt regulering af gennemsnitslønninger. .... Af det opsparede beløb anvendes 500.000 kr. til udskiftning af gardiner i 2018”. Dvs. at politiske penge målrettet inklusionsarbejde og lærerkompetencer er blevet brugt til... gardiner.... Der kan selvfølgelig være en sammenhæng med inklusionen. Gardinerne kan jo gå i stykker, når børnene hænger i dem, når de ikke får den støtte og hjælp de har behov for. Vi har, i Favrskov Børns Rettigheder, søgt aktindsigt i flere forskellige statistikker på skoleområdet, herunder økonomi, sagsbehandling, klager og andet. I den forbindelse er vi gentagne gange blevet mødt med dette svar fra kommunen: “dette kræver en manuel optælling, da data ikke eksisterer”. Dette har, ved mange spørgsmål, været en begrundelse for ikke at give os reel aktindsigt. Her kan fx nævnes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for målgruppeplaceringer. På dette område har Byrådet besluttet en vejledende sagsbehandlingstid på 3 måneder. Men, der er ingen dokumentation eller data for hvad sagsbehandlingstiden reelt er. Vi kan derfor have vores bekymringer om Byrådet reelt ved om de får den service til Favrskovs børn og borgere, som de har bestilt. Forkortet af redaktionen