Uddannelsesvalg:

“Du skal blive til nogen, før du bliver til noget”

Faglig bredde, tid til afklaring og alligevel mulighed for at vælge en retning. Rektor fortæller om gymnasiernes STX-uddannelse

Du står og kigger på listerne over uddannelserne med alle forkortelserne, taler med studievejlederen og hører på dine forældres gode råd.
Du er på vej ind i en ungdomsuddannelse og det er i denne tid, at valget skal træffes.
Vi har bedt rektor Morten Schytte Caspersen fortælle om Favrskov Gymnasiums tilbud til de unge.
“Vi forsøger at uddanne bredt, ruste eleverne til forskellige lærings-situationer og måder at arbejde sammen på. For hvad ved vi egentlig om, hvilke jobs der eksisterer om 7-8 år,” fortæller rektoren
“Vi går som alle andre gymnasier efter devisen; Du skal blive til nogen, før du bliver til nogen,” lyder det fra rektoren.
Det betyder, at der på gymnasiet i Hadsten er faglig bredde og mulighed for afklaring undervejs. Blandt andet går de første seks-otte uger med at snuse til masser af fag, inden du som elev vælger en retning. Der er også prøver efter ti uger, så du skal strenge dig an fra begyndelsen af studiet.
“Det har vist sig at virke godt, eleverne forbereder sig grundigt til testen,” lyder det.

Definere egne læringsmål

” Den nye gymnasiereform har betydet en del ændringer. En spændende nyhed for eleverne, er at de nu selv skal være med til at definere egne faglige mål.
“Det betyder, at du som elev tvinges til at tale fagets sprog. Det er god studieforberedelse, at du selv sætter ord på hvad og hvordan du lærer.”
Han uddyber. “Det handler i høj grad om, at vi som gymnasium skal vise dig glæden ved læring og glæden ved at lære fra sig. For du får brug for at lære hele livet.

Fakta
Favrskov Gymnasium holder orienteringsmøde mandag 29. januar for 8-9-10. klasse-elever og deres forældre.
Samtidig holdes som noget nyt et formiddagsarrangement lørdag 3. februar, særligt møntet på de elever, der går på efterskole.

Publiceret 10 January 2018 10:00

SENESTE TV