DEBAT:

Flygtninge: Indgreb i den personlige frihed

Søren Frandsen Medlem af Favrskov byråd for SF Byvænget 15, Hinnerup

Den 8. november 2017 vedtog arbejdsmarkedsudvalget en ”sygeplejerskeordning”, hvor flygtninge, der melder sig syge i forbindelse med sprogundervisning eller anden aktivering, skal henvende sig til en sygeplejerske på jobcenteret. Dette skulle nedbringe sygefraværet med en kombination af straf og ved at vise interesse eller ”omsorg” for borgeren.

Personligt synes jeg, at dette tiltag er et voldsomt indgreb i borgerens personlige frihed – der er andre måder at vise interesse og omsorg – uden dette grænseoverskridende tiltag.

Tiltaget er nu sat i bero grundet, at det er sat tvivl om, hvorvidt ordningen er lovlig. Jeg ville ønske, at tiltaget var sat i bero eller helt droppet, fordi man vurderede, at det var uetisk og umenneskeligt. Men det er nok ønsketænkning.

Der er store udfordringer med lus på mine børns skole – og vi ved historisk set, så er det meget effektivt at klippe håret af folk, hvis man vil have lusene til livs. Men det er ikke ensbetydende med, at skolen begynder at barbere alle børn skaldet. Det ville være et for stort indgreb.

Ligeledes har jeg det med ”sygeplejerskeordning”. Det er et for stort indgreb, når andre løsninger er mulige og har vist sig succesfulde i andre kommuner.

Publiceret 06 February 2018 14:00

SENESTE TV