Lading:

Ny præst får ny præstebolig

Den gamle præstegård i Lading bliver solgt og ny præstebolig står klar til ny præst, sandsynligvis til efteråret

Af
Anette Bonde

Menighedsrådet i Lading har gennem tre år været undervejs med beslutningen om at bygge en ny præstebolig i Lading. Flere i menighedrådet har haft vanskeligt ved at tage beslutningen, heriblandt formand Susanne Dalsgaard.

Smuk gammel bygning

“Vi var ikke umiddelbart indstillet på at komme af med den gamle. Det er en smuk bygning, og den har været præstegård siden 1925 og indeholder mange historier. Så der skulle være en rigtig god grund til at afhænde den.”

Gode argumenter som upraktisk indretning og dyr drift afgjorde sagen, og sammen med provstiudvalget har menighedsrådet nu besluttet at bygge en ny præstebolig. For eksempel bruges konfirmandstuen i den gamle præstegård ikke længere efter at konfirmandundervisningen nu overvejende foregår i Hammel sognegård og nogle gange i Lading Sognegård. Udgifterne til varme var store, og snart skulle der også bruges penge på nyt tegltag og isolering.

Den gamle præstegård vil blive solgt i offentligt udbud i løbet af foråret. Den er allerede fraflyttet efter at den forrige præst startede i Skanderborg 1. februar.

Susanne Dalsgaard, formand for Lading Menighedsråd, har haft svært ved at afhænde den smukke gamle præstegård, men nu glæder hun sig til en ny flot præstegård, der samtidig vil være langt billigere i drift.

Susanne Dalsgaard, formand for Lading Menighedsråd, har haft svært ved at afhænde den smukke gamle præstegård, men nu glæder hun sig til en ny flot præstegård, der samtidig vil være langt billigere i drift.

Klar til efteråret

Hvis alt går vel vil den nye præstebolig stå klar til efteråret. Samtidig vil man så ansætte ny præst. Indtil da vil man klare sig med en vikarpræst.

“Vi tror, at vi med en splinterny, næsten omkostningsfri præstebolig vil kunne tiltrække flere ansøgere.”

Susanne Dalsgaard forklarer, at den gamle præstegård har været dyr for præsten at bo i, idet denne skal betale en vis procentdel af sin løn til driften.

Den nye præstebolig bygges på udstykningen Sydmarken. Menighedsrådet har netop erhvervet den byggegrund der ligger som nabo til sognegården, Sydmarken 36. Målet er som nævnt at bygge en præstebolig der er tidssvarende og energivenlig.

“Samtidigt ønsker vi at præstens bolig er tæt på kirken og sognehuset, og også er en integreret del af lokalsamfundet.”

En offentlig sti mellem boligområdet på Sydmarken og kirken er ligeledes i støbeskeen.

Flere penge til kirkearbejde

Susanne Dalsgaard ser frem til at sænke menighedsrådets omkostninger, og i stedet have flere penge til rådighed til kirkelige aktiviteter. Hun fortæller, at der i Lading er mange unge børnefamilier, og derfor måske behov for nytænkning.

“Vi diskuterer da, at højmessen søndag formiddag ikke er så besøgt. Det kirkelige budskab er endegyldigt og supergodt, men det kan godt ske, at vi også skal lave kirkearbejde i en anden udformning.”

Derfor har menighedsrådet også lavet bålplads og købt græsstykket til samvær på nye måder, for eksempel omkring et bål, en gang rundbold, en musikaften eller andet.

“Det handler dybest set om at være sammen lige så meget som at have ritualer, der særlig for mange unge kan virke fremmede og uhåndterlige. Nogle gange skal man bare vide, at der er nogle, der gerne vil én. Hele grundbegrebet for kristendommen er jo næstekærligheden.”

Hammel, Voldby og Lading sogne udgør et fælles pastorat med fælles personale, dvs præster, kirkegårdspersonale, kirkesangere, organister og kordegne

Både Hammel og Lading sogne har kirke og sognegårde, mens Voldby kun har kirke

Publiceret 11 February 2018 11:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV