DEBAT:

Støt nu op om ”Stones By The River”

Kjeld Walther Lerbjergvej 22 Hadsten

Som det sikkert er nogle læsere bekendt, har der været skrevet en del om nedlæggelse af HadSTEN kunst.

Der var indkaldt til generalforsamling og ganske få medlemmer mødte frem og efter få minutter blev generalforsamlingen opløst, da der ikke var beslutningsdygtig. En ny generalforsamling er varslet til 19. feb. hos Gregers i Aagade.

Som nyt medlem vil jeg herved opfordre alle, både medlemmer og ikke medlemmer, til at møde frem for om muligt at bevare dette aktiv for Hadsten og byens borgere og erhvervsdrivende.

Jeg vil her gerne opfordre alle erhvervsfolk at støtte op om projektet, idet det kun er ganske få erhvervsledere som er bekendt med de fradragsmæssige muligheder ved kunststøtte.

Hvis støtten andrager ca. 13.000 kroner kan beløbet fratrækkes i sin fulde helhed på selvangivelsen. Hvis beløbet overstiger førnævnte, så kan summen afskrives efter de gældende regler for driftsmidler.

Kære erhvervsdrivende - vær med til at bevare “Stones By The River” og vær med til at gøre Hadsten til en levende by som skiller sig ud som noget særligt.

Publiceret 11 February 2018 07:00

SENESTE TV