De er klar til at råbe politikere og embedsfolk op. Arne Jensen, Kristian Balle, Christian Bæk, Johannes Ditlevsen og Henrik de Linde er alle ramt af høj vandstand ved Gudenåen nærmest året rundt. Her langs Gudenåen hvor gruppen står, var der for få år siden en række af piletræer. De er gradvist rådnet op, på grund af forhøjet vandstand i mange flere måneder om året end for blot ti år siden. Foto: Kian Johansen

De er klar til at råbe politikere og embedsfolk op. Arne Jensen, Kristian Balle, Christian Bæk, Johannes Ditlevsen og Henrik de Linde er alle ramt af høj vandstand ved Gudenåen nærmest året rundt. Her langs Gudenåen hvor gruppen står, var der for få år siden en række af piletræer. De er gradvist rådnet op, på grund af forhøjet vandstand i mange flere måneder om året end for blot ti år siden. Foto: Kian Johansen

Syg Gudenå:

Nyt ålaug skal tage kampen op mod for høj vandstand

Lodsejere stifter interesseforening. De er bekymrede over den stigende vandstand i Gudenåen

“Vi fjerner hvert år flere 100 år gamle træer, der forsumper og rådner i kanten af Gudenaadalens Efterskole i Ulstrup. Igennem ti år er der kommet alt for meget vand. Det mudrer bredderne og breder sig langsomt op til steder Gudenåen aldrig har været før.” Det fortæller pedel Kristian Balle fra efterskolen.

Han støttes af villaejer Johannes Ditlevsen fra Bjerringbro, der har boet langs Gudenåen hele sit liv.

“Gudenåen er syg. Når jeg husker tilbage, så er der mange fiskearter der er forsvundet igennem 20 år. Personligt har jeg lagt mange tons jord på min grund, for at holde vandet tilbage. Jeg har været i medierne mange gange, men der er ikke sket noget med vandstanden”

Vil stifte forening

Sammen med villaejere og lodsejere langs Gudenåen fra Tangeværket og helt til Randers, vil man nu stifte en interesseforening, kaldet ' Ålauget for nedre del af Gudenåen'.

Formålet er at sætte fokus på, at Gudenåen bør afvandes bedre og at der bør grødeskæres i langt højere grad end nu.

“Der er ingen tvivl om at der er for meget vand i Gudenåen. Men hvorfor er der det?”.

Arne Jensen bor udenfor Ulstrup ved en landejendom, hvor han har planteavl.

“Jeg kan ikke høste flere af mine marker i sensommere, for de ligger under vand.”

En stor del af forklaringen, ifølge lodsejerne er, at ingen langs Gudenåen gør det rette. For alle fortolker lovene på forskellige måder. “Vi lodsejere bliver aldrig hørt. Som enkeltpersoner er det jo som at slå i en dyne,” forklarer Henrik de Linde, der selv bor tæt på Gudenåen, på kanten af Favrskov Kommune.

Heller ikke det samlede blik på Gudenåen og de konsekvenser handlinger et sted får for resten af området, er lodsejerne tilfredse med.

“Vi bor her jo og kommer ved åen til dagligt. Vi ser de ændringer der sker ved åen og der er sket rigtig meget de sidste ti år. Vi ved godt, at Gudenåen ændrer forløb og kan rykke sig med flere meter. Vand rykker sig jo. Men natur kan opfattes på mange måder. Vi opfatter Gudenåen som et sted hvor både lodsejere, og alle andre kan nyde naturen. Men nogle af os lever faktisk også ved siden af den. Hvorfor skal den genetableres som den var engang, i en eller anden fastlåst tidslomme”, lyder det fra lodsejerne.

Mere grødeskæring vil skabe mindre oversvømmelse i Gudenåen, er den nye forenings faste overbevisning.
Foto:Kian Johansen

Mere grødeskæring vil skabe mindre oversvømmelse i Gudenåen, er den nye forenings faste overbevisning. Foto:Kian Johansen

De samles i forening

’Ålauget for nedre del af Gudenåen’ holder stiftende generalforsamling torsdag 5. april i Langå Kulturhus.
Ålauget er ment til alle der bor i den del af Gudenåen, der går fra Tange Sø og til udløbet i Randers Fjord. Lauget skal varetage grundejernes afvandingsinteresser igennem Gudenåen og vil være én fælles stemme for at råbe politikerne op.
MF Kristian Pihl Lorentzen, som er Venstres Vandløbsordfører, fortælle om hvad der rører sig landspolitisk på området denne aften.

Publiceret 26 March 2018 10:15