Borgmester:

“Vi kan ikke købe alt op”

Borgmester afviser muligheden for at kommunen køber familiens ejendom

Af
Anette Bonde

Bogmester Nils Borring afviser, at kommunen kan lave en undtagelse og købe Michael Lysbjerg Brunds ejendom.

“Når vi laver lokalplaner, vil der altid være nogle ejendomme, som ligger uden for de disponerede arealer, men vi kan ikke købe alt op. ”

Han oplyser, at Favrskov kommune ikke har konkrete henvendelser fra bygherrer.

“Og derfor er der heller ikke aktuel viden om, hvordan det udlagte areal vil blive udnyttet. Det er svært at vide, inden for hvilken tidshorisont der kan forventes et salg af deres nabogrund, og ligeledes kan man ikke vide noget om, i hvilken højde, der vil blive bygget, og hvor en given bygning vil blive placeret på grunden. Derfor er det også vanskeligt at vurdere, om og hvordan familien vil komme til at mærke noget.”

På spørgsmålet om, hvorvidt familien kunne have forudset dette, svarer han, at området har været udlagt til erhvervsformål, siden Favrskovs første Kommuneplan i 2009.

“Man kan naturligvis ikke forvente, at alle har sat sig grundigt ind i kommunens overordnede og langsigtede planlægning. Dog er vores planer tilgængelige for alle.”

Læs også: "Ny nabo: 25 meter høje erhvervsbygninger"

“Der må være forskel”

Michael Lysbjerg Brund har forståelse for at man ikke kan købe alt op, når man laver lokalplaner, men mener også at der må være forskel på hvordan man håndtere hver sag.

“I vores tilfælde er vi jo den eneste ejendom som ligger tilbage. Alle vores naboer forsvinder. Samtidig placerer kommuneplanen vores ejendom i et 30 årigt perspektivområde og tillægget til lokalplanen gør at nabomatriklen mod syd kan bebygges med 25 meter høje bygninger og trafikintensive virksomheder, hvilket ikke tidligere har været planlagt. Der må da være en grænse for hvor mange gener, usikkerhed, og økonomisk skade, man kan forvolde en enkelt familie.”

Kunne ikke have forudset

Michael Lysbjerg Brund afviser, at han kunne have forudset denne udvikling ved at læse lokalplaner. Da de købte ejendommen satte de sig ind i kommunens planlægning og var klar over, at industrien på et tidspunkt ville komme.

“Vi havde forventninger om at området ville blive udbygget i henhold til kommuneplanen, med servicevirksomheder, kontorerhverv og lignende i samme højde som det eksisterende erhvervsområde. Men glaskuglen fortalte ikke noget om, at alle vores naboer ville blive eksproprieret. De skærpende ændringer i tillægget til lokalplanen, hvor bygningshøjden blev øget til 25m og anvendelsen til tung industri, samt udpegelsen af vores grund til fremtidigt erhvervsområde i kommuneplanen havde vi heller ingen muligheder for at kunne forudse.”

Til dette svarer Nils Borring, at der i den oprindelige ramme har været nævnt, at området kunne udnyttes til transport, oplag samt større og mindre industri. Ligeledes fremgår det af rammerne, at der kan være megen trafik og godstransport.

“Men det ændrer jo ikke ved, at der opleves en usikkerhed i forhold til, hvad der en gang vil blive etableret i det pågældende område.”

Publiceret 11 April 2018 11:30

SENESTE TV