Hjemmepleje skal spore ensomhed

’Sammen mod ensomhed’ giver energi i hjemmeplejen i Favrskov

Hjemmeplejen i Favrskov har fået en ny, vigtig opgave. Den består i at opspore borgere, der er ensomme. Det sker som en del af projektet 'Sammen mod ensomhed', der skal afhjælpe ensomhed blandt borgere, der modtager fem timers hjemmehjælp eller mere om ugen.

Mette Holm er en af de mange social- og sundhedshjælpere, der skal finde frem til de borgere, der er ramt af ensomhed. Det er for så vidt ikke en ny opgave, men at det nu sker helt systematisk er nyt, lige som det er nyt, at screeningen bliver fulgt op med en indsats, der er særligt målrettet de ensomme borgeres behov.

“Vi er som social- og sundhedshjælpere altid opmærksomme på, om folk virker ensomme. Vi er vant til at spørge, om de er interesserede i nogle af de tilbud, der er i området. Men vi oplever ofte, at de siger nej, fordi de godt ved, at de har brug for hjælp, hvis de skal ud, og de vil ikke vil være en belastning for nogen. Men sådan må de ikke have det, og det er derfor 'Sammen mod ensomhed' er et vigtigt projekt. Det handler om at skabe noget, der kan rumme dem. I den forbindelse er det nye screeningsværktøj et godt redskab,” siger Mette Holm i en pressemeddelelse. Hun deltager i en af arbejdsgrupperne i 'Sammen mod ensomhed'.

Screeningen af borgerne foregår i det samme system, som social- og sundhedshjælperne bruger til daglig, og den består af tre spørgsmål, som den enkelte borger skal forholde sig til.

Når borgernes svar er noteret, kan social- og sundhedshjælperen se, om borgeren har ensomhed inde på livet. I så fald får borgeren tilbud om at få besøg af områdets aktivitetsmedarbejder, som forhåbentlig at afklare, hvordan man kan komme eventuel ensomhed til livs – for eksempel ved at deltage i et af de mange frivillige tilbud.

“Det giver energi tilbage, når det lykkes at få en borger hjulpet i den rigtige retning. Det er blevet sådan, at folk kommer tilbage og siger ”yes, hun ville gerne”, når en borger har sagt ja til at få besøg af aktivitetsmedarbejderen. Det er dejligt at opleve,” siger Mette Holm. logy

Publiceret 16 April 2018 05:30

SENESTE TV