Erhverv:

Lille slagteri i kamp mod Fødevarestyrelsen

Morten Jensen, Jensens Slagtehus, føler at han er kommet i unåde hos Fødevarestyrelsen, og det har fået konsekvenser for hans virksomhed

Af
Anette Bonde

Hvad der i Morten Jensens øjne kunne have været ordnet ved almindelig god kommunikation mellem hans virksomhed Jensens Slagtehus i Voldum og Fødevarestyrelsen, er blevet en sag med næsten uoprettelige konsekvenser for ham. Han har indtil nu måttet afskedige tre af sine fem medarbejdere, ordrebogen er halvtom, og fredag 6. april var han i retten anklaget for vold mod tjenestemand.

“Jeg er bestemt ikke voldelig, men jeg skal indrømme at det løb det lidt af med mig den dag i december. Jeg havde følt mig chikaneret længe, min virksomhed taber penge på grund af dette forløb, og da dyrlægen efter flere gange at have opført sig arrogant påtalte en detalje, talte jeg meget højt og skubbede til ham.”

Dommen lød på 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

“Der er noget helt galt”

Morten Jensens konklusion om Fødevarestyrelsen efter to års tovtrækkeri, er at der er noget helt galt i systemet. Både styrelsens måde at kommunikere på, rigide regler, dens arrogante og til tider voldsomme fremfærd ved kontrolbesøg, afskedigelsen uden varsel af slagtehusets faste dyrlæge gennem 16 år samt håndteringen af vikarer og ansættelse af ny dyrlæge.

“Min oplevelse er, at det er et råddent system, hvor ingen tør tale opad og forsøge at rette op på fejl. Man tier hellere. Jeg har altid været autoritetstro og har rettet ind over for myndigheder. Den tro er væk.”

Morten Jensen er sikker på, at de små slagterier vil forsvinde.

“Forvaltningen af regler gør det virkelig svært at agere.”

Læs også: Erhverv Lille slagteri: Dyrlæge blev fritstillet

Ingen hjælp at hente

Han daterer selv starten på det opslidende forløb til 2015, da slagtehuset begyndte at slagte heste. Det indebærer en streng kontrol med hestepas, og det gælder om at være meget omhyggelig, fordi disse er vanskelige at verificere. Ifølge Morten Jensen er hans lille slagteri i Voldum et af de få steder i landet, der slagter heste i større stil. Det har måske været hans uheld.

“Det har vist sig, at de gældende regler ikke har været gode nok, og jeg har selv skullet finde vej i en administrativ jungle uden at kunne få tilrettevisninger eller hjælp.”

Han siger selv, at der i hvert fald ingen hjælp var at hente hos hverken Fødevarestyrelsen eller brancheforeningen Danske Slagtermestre, da den første hest af papirtekniske årsager blev tilbagekaldt i december 2015. Det var der heller ikke, da nummer to og tre blev tilbagekaldt i henholdsvis marts 2016 og marts 2017.

“Jeg har selv måttet lave et kontrolsystem, der fanger disse heste, inden de bliver læsset.”

Fødevarestyrelsens svar er, at det ikke er deres men slagterens ansvar.

“Der er en stivhed i systemet. Samtidig fornemmer jeg, at jeg i deres øjne er en lille dum slagter, der bare skal holde mund. Forskellen på om man sidder på et kontor eller arbejder i praksis er tydelig. Der er en manglende evne til at lytte og samarbejde.”

Det første tilbagekald kostede ham i øvrigt 16.000 euro. Slagtehuset har indtil i dag slagtet cirka 2000 heste, og der har i alt været tre tilbagekald.

Læs også: Erhverv Fødevarestyrelsen: "Vi vejleder gerne"

Kritik af Fødevarestyrelse

Efter det andet tilbagekald og Fødevarestyrelsens afvisning af at hjælpe med procedurer, kritiserede Morten Jensen første gang fødevarestyrelsen for sin attitude og manglende vilje til at kommunikere om problemet. Herefter eskalerede situationen, og Morten Jensen begyndte at føle sig forfulgt og chikaneret. Blandt andet når Fødevarestyrelsens rejsehold var på besøg.

“Jeg har følt mig konstant mistænkeliggjort. De agerer, som om vi har gjort noget ulovligt. Men vi er ganske fredelige mennesker, der i mange år har drevet lovlig virksomhed uden sure smileys.”

Ved andre kontrolbesøg har han oplevet en benhård justits uden skelen til realiteterne i et slagtehus. Morten Jensen henviser eksempelvis til en aflivning af en hest. Der må højst gå 50 sekunder fra den er skudt og til den er stukket og hængt op i kæder.

“De oplyste, at det havde taget 75 sekunder. Men ingen tænker på, om vi får slået hul i hovedet af hestehove. Det er overdrevent nidkære regler.”

Morten Jensen har også flere gange klaget over den dyrlæge, som Fødevarestyrelsen har ansat til opsyn i slagtehuset efter at have afskediget den faste dyrlæge. Han finder den nye dyrlæge inkompetent og vanskelig at samarbejde med.

Læs også: Erhverv Danske Slagtermestre: "Det er svært med hestepas"

Stoppede med slagtesøer

Ind imellem har der været gode afløsere, hvor samarbejdet har fungeret fint. Men det seneste år har det altså været den samme dyrlæge, som Morten Jensen ikke er tilfreds med, der udsendes af Fødevarestyrelsen. Endda på trods af, at Morten Jensen selv har kunnet henvise flere andre dyrlæger. Dem har Fødevarestyrelsen imidlertid valgt at ansætte andetsteds.

Undervejs har Fødevarestyrelsen i to tilfælde glemt at sende dyrlægevikar, og arbejdet med slagtning har måttet vente, indtil dyrlægen kom.

For nylig stoppede Morten Jensen med at slagte grisesøer. Han ved, at nogle af de faste kunder følte sig generet af en dyrlægevikar, der i november sidste år mødte op med kameraer og filmede aflæsningen af dyr. I løbet af to timer lavede dyrlægen tre dyreværnssager, der dog efterfølgende blev afvist på grund af mangel på bevismateriale.

Nogle af kunderne fandt kort efter andre slagterier. Det betød, at det ikke i længden kunne betale sig at opstarte det store anlæg, de store dyr kræver, og Morten Jensen kontaktede derfor de resterende kunder med beskeden, at de også måtte finde andre slagterier.

Forlanger kvalitet

Det har været et langt forløb, der også har tæret på nattesøvnen.

“Lige nu er situationen den, at jeg har været nødt til at afskedige tre medarbejdere, så jeg nu kun har to ansatte.”

Morten Jensens egen teori er, at han på et tidspunkt i forløbet, er blevet for besværlig og derfor skal knækkes.

“Selv skal jeg som slagter og virksomhed efterleve et hav af krav, hvoraf nogle kan være vanskelige at finde en begrundelse for. Derfor forlanger jeg kvalitet af både dyrlæger og Fødevarestyrelsen, og jeg tier ikke bare, når de ikke behandler folk ordentligt eller ikke lever op til deres ansvar.”

Han erkender, at flere af møderne har været ret dramatiske, både fra hans side og fra Fødevarestyrelsens side.

“Men jeg har bare fået af vide, at hvis jeg ikke kan tåle kontrollen, skal jeg måske begynde at sælge brugte dæk.”

Publiceret 17 April 2018 11:45

SENESTE TV