Hvordan klipper du hækken helt lige?

Det er svært at klippe hækken lige, hvis du blot klipper på øjemål. Jo mere træt du bliver i armene, desto længere ned klippes hækken. Her får du et par fif til, hvordan du får hækken helt lige

Af
Af Rikke Berg

Bolius – Boligejernes Videncenter

Et godt fif, som også bruges af professionelle gartnere, er at opstille et styrebræt.

1. Sæt 2 lodrette brædder/stolper i jorden. Forsyn dem evt. med et skråbånd som vist på billedet, så de ikke vælter.

2. Montér et vandret topbræt på de 2 lodrette brædder.

3. Hold et vaterpas på topbrættet. så det kommer til at ligge helt lige.

4. lip nu hækken lige ved at køre hækkeklipperen langs styrebrættet.

5. I takt med, du får klippet toppen, flyttes hele arrangementet hen langs din hæk.

Hvornår skal jeg plante hæk?

En lettere måde

Du kan dog også gøre det på en lidt nemmere måde. Klip hækken efter en snor på følgende måde:

1. Placér to pinde i jorden i hver sin ende af hækken.

2. Spænd en snor imellem de to pinde.

3- Placér snoren 10 cm højere end hækkens ønskede sluthøjde.

4. Klip hækken og ryk snoren ned til sluthøjden efterhånden, som du kommer nedad.

Publiceret 19 May 2018 11:30

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl