Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Bliver de ældre i Favrskov mere og mere friske?

Peder Meyhoff, byrådsmedlem og -kandidat for Enhedslisten, Overdrevet 15, Hinnerup

Umiddelbart skulle man tro at de ældre i Favrskov bliver stadig mere raske og rørige. I hvert fald har Ældresagen offentliggjort en undersøgelse der viser at andelen af borgere over 80 år der får hjemmehjælp, er faldende over hele landet. Og en af de kommuner hvor faldet har været størst, er Favrskov. Her fik 37 % færre borgere over 80 år hjemmehjælp i 2016 end i 2008.

Men nej, forklaringen er ikke at de ældre i dag er mere sunde end tidligere. Eller rettere, de er godt nok sunde længere, men det antal år de har brug for hjælp, er faktisk steget. I hvert fald i gennemsnit i Danmark. Og det er næppe anderledes i Favrskov.

Forklaringen er snarere at kommunen har strammet kriterierne for at blive visiteret til hjemmehjælp.

Udgifterne til hjemmehjælp og hjemmepleje er ganske vist steget år for år, men det har mest været fordi pris- og lønniveauet også er steget. Hvis man renser for denne stigning, er den reelle stigning meget begrænset. Og hvis man også regner det voksende antal ældre med, bliver den lille stigning vendt til et reelt fald på 7,4 %.

Faldet vil formentlig blive endnu større i de kommende år, alene fordi kommunen får flere ældre. Både andelen af ældre over 65 år og andelen af ældre over 80 er stigende, og if. prognoserne vil stigningen fortsætte. I øjeblikket bliver der hvert år omkring 100 flere borgere over 80 år; det svarer til en stigning i denne gruppes andel af befolkningen på mellem 0,1 og 0,2 % hvert år.

En mindre del af stigningen kan måske håndteres vha. effektiviseringer og rationaliseringer, men der er grund til at frygte at resten vil blive håndteret med endnu flere stramninger i kriterierne for at få hjemmehjælp. Når flere ældre skal have hjemmehjælp, koster det jo flere penge.

Enhedslisten vil selvfølgelig gerne finde penge til at undgå endnu flere stramninger i hjemmehjælpen. Vi skal nok gøre hvad vi kan, men nemt bliver det ikke. Det er jo regeringen der bestemmer rammerne for kommunernes økonomi. Og den har som bekendt helt andre prioriteringer end at forbedre forholdene for ældre og andre grupper der er afhængige af det offentliges velfærdsydelser.

Publiceret: 16. November 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Favrskovposten

Valget netop nu