Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Det bedste til vores børn – også i daginstitutionerne.

Af Aksel Madsen, Enhedslisten, byrådskandidat KV 17. Haardalen 1, 8382 Hinnerup

Vi ønsker alle gode forhold for vores børn i daginstitutionerne. De skal trives, være glade og udvikle sig. Og vi ønsker veluddannet personale, der har tid til det enkelte barn og kan være med til at støtte børnenes læring og udvikling bedst muligt. Derfor støtter Enhedslisten også det landspolitiske krav om minimumnormeringer i daginstitutionerne.

Enhedslisten ser positivt på den øgede bevilling i budget 2018 til at hjælpe på institutionernes bemanding i yderpositioner (morgen- og eftermiddagens åbningstid). Men vi er også klar over, at dette ikke løser alle problemerne i personalets pressede hverdag. Der er mange opgaver og mange børn med forskellige behov der skal tages vare på hver dag. Ofte for mange.

I det nye byråd vil Enhedslisten stille forslag om en ny tildelingsmodel for forholdet mellem uddannede pædagoger og uuddannede medhjælpere. Hvis vores børn skal udvikle sig optimalt, skal der være nok faguddannet personale omkring dem til at støtte deres sproglige, sociale og motoriske udvikling, den vigtige inklusionsopgave, samt igangsætte udviklende lege og aktiviteter.

Enhedslisten ønsker derfor, at der fremover skal være mere faguddannet personale i daginstitutionerne. Enhedslisten mener, at mindst 80 % skal være uddannede pædagoger og de sidste 20 % kan fordeles mellem pædagogiske assistenter (kortvarig uddannelse) samt unge uden uddannelse(f.eks. unge der er færdige med gymnasiet).

Dette mener vi vil give daginstitutionerne i Favrskov et løft, som kan mærkes af børn, forældre og personale. Og vi ønsker de bedste betingelser for børnene i Favrskov.

Publiceret: 15. November 2017 15:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Favrskovposten

Valget netop nu