Så kigges der igen efter et trinbræt i Laurbjerg, Birgit Liin påpeger i dette læserbrev en del faktuelle mangler, som Transportsministeriets notat ikke tager højde for.
Så kigges der igen efter et trinbræt i Laurbjerg, Birgit Liin påpeger i dette læserbrev en del faktuelle mangler, som Transportsministeriets notat ikke tager højde for.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT Faktuelle oplysninger om trinbrættet i Laurbjerg

Af Birgit Liin, Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg 8870 Langå. For Borgergruppen "Trinbrættet tilbage til Laurbjerg"

I FavrskovPosten er den 1. maj 2012 under overskriften "Laurbjerg er igen langt fra trinbræt" omtalt en række forhold, som kalder på en kommentar.

For det første oplyses i artiklen, at "genetablering af stationen vil koste omkring 56 millioner kroner.

Det er ikke korrekt. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad anlægsudgiften til en genetablering vil være. Derimod har Trafikstyrelsen i 2008 anslået, at et trinbræt vil "koste samfundet ca. 56 mio. kr. årligt", jf. rapporten "Stationsstrukturen i Danmark". Tallet på 56 mio. kr. vedrører derfor ikke anlægsudgiften, men den skønnede årlige samfundsomkostning.

For det andet er tallet på 56 mio. kr. årligt behæftet med stor usikkerhed. Årsagen hertil er, at Trafikstyrelsen ved sin beregning forsøger at værdiansætte samtlige samfundsmæssige fordele og ulemper ved en genåbning af trinbrættet over en 50-årig kalkulationsperiode.

Man forsøger altså i nutidskroner at opgøre, hvordan et trinbræt i Laurbjerg vil påvirke samfundet i bred forstand frem til 2062.

Eksempelvis forsøger man at beregne, hvordan en åbning af trinbrættet vil påvirke statens indtægt på bilafgifter over de næste 50 år.

Regeringen har netop ændret registreringsafgifterne, hvilket kan ske mange gange frem til 2062. Det er derfor ligeså svært for Trafikstyrelsen at spå om fremtiden, som det er for alle andre.

Man skal ikke være økonomiprofessor for at gennemskue, at man kun kan tillægge en sådan ekstremt usikker analyse begrænset værdi.

Politisk kan selv den mest usikre økonomiske analyse dog blive figenbladet, som regeringen må dække sig med, hvis den vil løbe fra målsætningen i regeringsgrundlaget om mere kollektiv transport til yderområderne.

For det tredje indgår aktuelle fakta ikke i Trafikstyrelsens vurdering.

Trafikstyrelsen er nemlig gået ud fra, at et stop i Laurbjerg vil medføre forsinkelse for andre passagerer på strækningen.

Arriva har i 2011, altså 3 år efter Trafikstyrelsens rapport, dokumenteret, at denne forudsætning er forkert, idet Arrivas ventetid i Langå afkortes og bruges til et stop i Laurbjerg i stedet.

Tilmed vil Arrivas stop ikke koste staten noget.

Argumenterne for at etablere et trinbræt i Laurbjerg har aldrig været stærkere end nu.

Vi tror på, at regeringen vil arbejde seriøst på at virkeliggøre regeringsgrundlaget, og at tiden ikke spildes på talakrobatik og figenblade.

Redaktionens svar

Det glæder mig at borgerne i Laurbjerg reagerer på FavrskovPostens artikel, der blot beskriver ordlyden i Transportsministeriets notat, der jo er "gammel" vin på nye flasker.

Du kan læse notatet i sin helhed lidt længere nede under denne artikel.

Kian Johansen, lokalredaktør FavrskovPosten

 

 

Publiceret: 02. Maj 2012 21:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Favrskovposten

ANNONCER
Se flere