Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Favrskov byråd spiller hasard med drikkevandet i Århus og Favrskov!

Søren Westermann og Niels Jørgen Sørensen, Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov

Et flertal i Favrskov Kommunes byråd har netop haft en lokalplan i høring for et område lige nord for Søften.

Der bliver åbnet for mere forurenende virksomheder end nu.

Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov protesterer kraftigt mod denne lokalplan.

Området ligger direkte oven på grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand til Århus kommune (Truelsbjerg og Kasted). Søften vandværk indvinder fra nærliggende sårbare, overfladepåvirkede boringer.

Grundvandsmagasinet er særdeles sårbart, og det er svært for Søften Vandværk at finde rent drikkevand andre steder. På grund af den store aktivitet i området, er drikkevandet under pres. Søftenborgerne kan komme til at betale for nye nødvendige vandboringer (2 - 5 mio. kroner pr. boring iflg. DANVA)

Da magasinet er særligt sårbart over for nedsivende stoffer, bl.a. nitrat, vil man forebygge forurening ved 'tekniske tiltag' i lokalplanen. Men hvordan kan man sikre sig mod uheld, der vil få katastrofale følger?

I et så følsomt område, der er vigtigt for rent drikkevand i Favrskov og Århus Kommune, bør forureningsrisikoen være 0.DN efterlyser et alternativ, hvor man eventuelt laver en zonering af området og/eller undgår de foreslåede erhvervstyper og satser på kontorer eller lignende forureningsfrie erhverv.

Byrådet bør i øvrigt fokusere på andre dele af kommunen for den ønskede vækst. Natur, miljø og grundvand er under alvorligt pres i den østlige del af Favrskov Kommune.

Publiceret: 09. Januar 2018 15:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Favrskovposten

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt