Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Flygtninges fravær er fortsat en bekostelig affære

Eva Damsgaard, Hjortevej 16. Søften. 8382 Hinnerup.

For at nedbringe flygtninges sygefravær, foreslår forvaltingen, at der ansættes en sygeplejerske for en 2-årig periode. Sygeplejersken skal kontaktes ved fravær og kører på sygebesøg, hvis den sygdomsramte flygtning ikke mener sig i stand til selv at fragte sig til et besøg hos sygeplejersken.

Det er da et forslag - men absolut ikke noget DF Favrskov er begejstret for!

Flere serviceydelser på dette område siger vi nej til!

Der er forsøgsvis lavet en stikprøvekontrol i september måned på 50 flygtninge, der modtog danskundervisning.

38 af de 50 personer (76 %) havde sygefravær i denne periode. Jamen jøsses!! De må jo have været ramt af en epidemi!

Nej, dårlig spøg til side - det må dreje sig om regulært pjæk - eller sagt på en anden måde, de har lært at begå sig i det danske system.

Når en flygtning melder sig syg noteres det af sprogskolen, videregives til integrationsafdelingen og til sidst ydelsescenteret. Først efter en mdr. kan der tages beslutning om evt. sanktion.

DF mener ganske enkelt, der skal andre tiltag til:

- Tydelig information fra dag 1 om mødekultur i Danmark.

- Tydelig information om konsekvens ved ulovligt fravær.

- Lovligt/ulovligt fravær skal præciseres, så sagsbehandlerne ved, hvad de skal arbejde ud fra.

- Tæt opfølgning til udvalg og byråd på ulovligt og lovligt fravær.

- Tæt opfølgning når flygtninge starter i praktik eller IGU (forstadie til job eller uddannelse, hvor man optjener retten til dagpenge).

- sprogskole, jobcenter og sagsbehandlere skal sikre, at møder ikke "falder sammen" med undervisningstimer.

- Langt hurtigere sanktion, på ubegrundet eller ulovligt fravær.

Sprogskolen er forstadiet til en arbejdsplads, og det skal den signalere.

DF ønsker, at udgifterne til flygtninge holdes på laveste niveau, så der fortsat kan være råd til den borgernære velfærd.

Publiceret: 08. November 2017 07:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Favrskovposten

Valget netop nu