Lige som med batterier kan man også komme af med mindre elektronikaffald ved at lægge det i en plasticpose på låget af skraldespanden. Pressefoto.
Lige som med batterier kan man også komme af med mindre elektronikaffald ved at lægge det i en plasticpose på låget af skraldespanden. Pressefoto.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Hvor forsvinder det hen?: Kommunen håndterer ikke elektronikaffald

Brancheorganisationer indsamler borgernes elektronikaffald

DPA System indsamler og håndterer borgerenes elektroniske affald i alle landets kommuner. Fra Favrskov Kommunes side stiller man opsamlingsbure på genbrugsstationerne til rådighed og gør det på den måde muligt at aflevere sine batterier og kasserede elektronik.

Batterier og mindre elektronik kan man også lægge på låget af matriklens affaldsspand til den flinke renovationsarbejder, der kommer og samler ind en gang om ugen eller hver fjortende dag.

Indsamling og genbrug

Jytte Bach, affaldskonsulent i Favrskov Forsyning, oplyser, at indsamlingen af kommunernes elektronikaffald varetages af brancheorganisationerne, der har pligt til indsamling og genbrugshåndtering. Kommunerne stiller blot plads og faciliteter til rådighed.

DPA-systemet (Dansk Producent Ansvar) opgør så én gang årligt, hvor meget, der er blevet indsamlet. Disse tal sammenholdes med branchens opgørelse over, hvor meget der er blevet solgt i samme periode.

Der er dog en vis fejlmargin, fortæller Jytte Bach.

“Noget bliver aldrig registreret, fordi det af forskellige grunde går ud af landet. Det kan være foræringer til humanitære organisationer, tyverier eller andet.”

At mange har defekte mobiltelefoner og lignende liggende i længere tid, inden de får det afleveret på genbrugsstationen, betyder også at tallene ikke kan være helt præcise.

Læs også: "Fornuft i genbrug: få dit elektronikaffald sorteret"

Ender i ovnen

I Favrskov køres alt husholdningsaffald til Hammel Fjernvarme, hvor det ender i ovnen.

“For at undgå at batterier og mindre elektronik går samme vej, har vi ordningen, hvor man kan lægge det i plasticposer på låget af skraldespanden. Så bliver det hentet.”

Jytte Bach gør opmærksom på, at det er vigtigt at holde batterier og elektronikaffald i hver sin plasticpose. Ordningen med at aflevere elektronikaffald på denne måde, bliver underligt nok ikke brugt særlig meget.

“Men vi samler mange batterier ind.”

Publiceret: 07. Januar 2018 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Favrskovposten

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt