Stor oplevelse med Birgitte Grimstad og kompagni i Sløjfen

Omkring 70 fremmødte til en dejlig og afvekslende aften

Af
Tekst: John Nielsen Foto: Rudi Daugsch

www.hadsten-pingvinnyt.dk

Det blev en dejlig og afvekslende aften i Sløjfen da Birgitte Grimstad og musikerne Per Husby på klaver og Sigmund Groven med sin mundharpe, fremførte deres repertoire.
Der blev improviseret efter bedste norsk mønster. Flere tilskuer havde henvendt sig til Birgitte Grimstad med ønsker om bl. a ?18 svaner? som blev fundet frem af mølposen. Musikerne havde ikke svært ved at akkompagnere, hvilket medførte stor applaus fra tilhørerne.
Birgitte Grimstads evne til at oplæse digte er i sig selv en oplevelse. Ingen tvivl lades tilbage, når hun har levet sig ind i et digt af Benny Andersen.
De to musikere optrådte flere gange på slap line, mens Birgitte tog en slapper. De to herrer er fuldblods musikere og kapaciteter på deres instrumenter og var det berømte prik over i"et i en kanonoplevelse på to timer.
Forsalget til aftenens koncert havde gået noget trægt, oplyser Radio Favrskov, der som arrangør dog kunne glæde sig over at flere fandt vej til Sløjfen og købte billet ved døren. 70 tilskuere havde fundet vej. Radioen håber at arrangementet økonomisk kan hvile i sig selv.

Publiceret 29 June 2011 15:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl