På tegnebræt:

I Skjød tændes Månelys over Ønskelandet

Favrskov Børne- og Ungdomsåbning af Kulturby 2017 til januar

Af
Erling Baastrup

For at markere åbningen af, at Aarhus og Region Midtjylland er Europæisk Kulturhovedstad i 2017, bliver der fredag den 20. januar 2017 afholdt et Børne- og Ungdomsarrangement i hver af de 19 kommuner i Region Midtjylland. Det sker under det fælles tema Ønskelandet, der handler om børn og unges ønsker og drømme.

I Favrskov hentes børn og unge til landsbyen Skjød midt i kommunen, hvor de omkring en stor træfigur – 8 -10 meter høj - skal være med til at lave aktiviteter for og med hinanden.

Drømme og ønsker

Da det er i den mørke og kolde tid, lægges op til temaer om varme og lys – og altså
Drømme og ønsker. Aktiviteter af enhver slags er velkomne: sang, musik, billedkunst, håndværk, gastronomi etc.

”Det er meningen, at børnene både skal opleve og deltage i hinandens aktiviteter og selv bidrage, hvorved det markeres, at kultur både er noget man oplever, og noget man gør – og at det er noget der sker nu og her i dette øjeblik,” fortæller konceptet.

Når det mørkner, bliver aftenen sunget ind af korene i Favrskov kommune, og træfiguren bliver futtet af.
Nu bliver Skjød nok udnævnt til Europæisk Kulturlandsby

Publiceret 12 May 2016 10:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl