DEBAT:

Alenetid i daginstitutioner

Af Birgit Liin Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg 8870 Langå

I denne tid hører vi igen om begrebet ”alenetid” i daginstitutioner, dvs. at én voksen har ansvaret for en større børnegruppe med væsentlig kvalitetsforringelse til følge.
Vi ved ikke, hvor udbredt problemet er i Favrskov Kommune. BUPL har lavet en undersøgelse blandt de lokale medlemmer og mener, at problemet er stort. Men da svarprocenten i BUPLs undersøgelse kun var på 21 %, kan man ikke udlede noget sikkert.
BUPL er dog ganske sikre på, at løsningen er at tilføre daginstitutionerne flere penge. Men det giver ikke en garanti for, at problemet løses – for hvordan sikres det, at de ekstra ressourcer ikke går til flere møder og mere papirnusseri?
Faktisk viser en ny undersøgelse fra KORA, at personalenormeringen i kommunens daginstitutioner allerede ligger 8,8 % over landsgennemsnittet. Samtidig skønner FOA, at hver medarbejder gennemsnitligt bruger 1,9 timer mere pr. uge på administration, end tilfældet var for 5 år siden.
I stedet for straks at hælde flere penge i området uden garanti for den ønskede effekt kan man starte med at kortlægge problemet lokalt og skabe åbenhed om det. Man kan f.eks. koble personalet på de digitale indtjekningssystemer i daginstitutionerne, sådan at det altid er synligt, hvor meget personale der er i forhold til det antal børn, der er mødt ind.
Skemalagt alenetid bør også fremgå af institutionernes hjemmesider, så forældre (og politikere) kan sammenligne forholdene i forskellige institutioner.
Derefter bør man undersøge, hvordan man kan frigøre medarbejderne fra administrative krav, så tiden i højere grad bruges sammen med børnene. Man bør også indhente erfaringer fra den fjerdedel af landets institutioner, som slet ikke har skemalagt alenetid.
Hvordan gør de, og hvordan kan erfaringerne overføres til andre institutioner?

Publiceret 23 June 2016 05:15

SENESTE TV