DEBAT:

SF ønsker mere fleksible arbejdstider for kommunens ansatte

Bjarne Andersen (SF) Byrådsmedlem i Favrskov

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst.
Derfor foreslår SF i Favrskov nu, at kommunens medarbejderne skal have bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid individuelt, så den passer til deres egne ønsker og behov.
Med forslaget vil SF give medarbejderne mulighed for at skrue op og ned for arbejdstiden alt efter deres aktuelle livssituation og på den måde opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.
Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, Alligevel skal alle mennesker i vores samfund som udgangspunkt arbejde nøjagtigt det samme antal timer, hele deres arbejdsliv. Det, synes vi, er skørt.
I første omgang foreslår partiet derfor en forsøgsordning på udvalgte arbejdspladser i kommunen, der blandt andet kan skabe klarhed over, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk og kan implementeres i praksis. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal så bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for så mange af kommunens medarbejdere som praktisk muligt.
En lignende forsøgsordning i Københavns Kommune har vist, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Det understreger, ifølge SF, behovet for mere smidige ordninger.
Som kommunens største arbejdsplads er det forvaltningens ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Med en større grad af fleksibilitet tror vi på, at vi kan få medarbejdere, der er mere glade og engagerede i deres arbejde, og som samtidig bliver mindre syge, nedslidte og stressede. Det er i sidste ende en gevinst for alle.

Publiceret 15 March 2017 14:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV