Debat-svar:

Manglende viden binder historien om Sløjfen

Jan Erik Elgaard Næstformand, Kulturhuset Sløjfen, Hadsten

Sløjfen er bundet helt forket skriver Michael Jensen i sit indlæg i FavrskovPosten.
Som næstformand i Sløjfens bestyrelse glæder jeg mig naturligvis over, når man viser interesse, kommer med gode forslag og tydeligt ønsker det bedste for huset – også fra politisk hold.
Udover de gode ideer beror Michaels indlæg desværre også på en række misforståelser og faktuelle fejl og jeg bliver oprigtig ked af, at huset kaldes en farce og at huset i dag ikke skulle være et sted, hvor folk mødes og får en helhedsoplevelse. Lad mig rette den første misforståelse: Sløjfen er ubetinget det sted i Favrskov Kommune, som har det største kulturudbud og der er aktiviteterhver eneste dag i huset.
Det gode forslag om, at musikskolen skulle have lokale i Sløjfen har været praksis i flere år. Dertil kommer, at Musikskolen fra marts måned har flyttet sin administration ind i huset, ligesom der er blevet indrettet nye lokaler til sammenspil, børnerytmik mm. Også Billedskolen har sin vante gang i huset, så meget af det, der efterlyses finder allerede sted.
Biograf m.m…. Ja. Tanken er jo ikke ny og for mere end 10 år siden blev der udarbejdet tegninger til, hvordan det i givet fald kunne finde sted. Men den politiske opbakning manglede desværre. Vi er helt enige i, at det ville være pragtfuldt, hvis huset kunne suppleres med enten biografen og/eller en bowlingbane og hvis Michael som nyt kommunalbestyrelsesmedlem vil være i stand til nu at skaffe flertal til at allokere kommunale midler hertil, vil det glæde os.

Caféforpagtningen

Vi kan som bestyrelse kun medgive, at det er rigtig ærgerligt, at det har været nødvendigt at skifte forpagter i Cafeen adskillige gange. Det er jo os, der sammen med bibliotekets personale, hver gang må samle stumperne op og forsøge at få enderne til at nå sammen, indtil der igen kan skabes en ny løsning.
Michael efterlyser, at forpagteren af cafeen entydigt kan styre planlægningen af lokalet og hvad der skal ske i cafeen. Sådan er det og sådan har det også hidtil været. Det har Sløjfen ingen indflydelse på, men kan naturligvis bestille lokale og forplejning på fuldstændig lige fod med alle andre kunder og uden fortrinsret.
Det har imidlertid også til tider resulteret i, at lokalet har stået ubenyttet hen, hvis forpagteren ikkehar haft arrangementer her. Det synes jeg personligt er ærgerligt, men anerkender dog forpagterens ret hertil, hvis der ikke er basis for indtjening.
Hvis Michael eller andre har de vises sten i forhold til at kreere en langsigtet, bæredygtig løsning forforplejning i Sløjfen, vil vi hilse den mere end velkommen. Indtil da kæmper vi med næb og kløer på den korte bane for at sikre driften resten af året, samtidig med, at vi prøver at tænke ud af boksen for at se på alternativer til, hvordan en effektiv forplejning kan finde sted.

Pladen på taget som reklameplads

Jeg formoder, at Michael som kandidat til kommunalbestyrelsen også har sat sig grundigt ind i sikkerhedskravene til fastgørelse og line i forhold til at færdes på Kulturhusets tag og dermed også de udgifter der er forbundet med at anvende pladen på taget som informationsplatform. Det har vi også. Indtil videre har vi imidlertid vurderet, at udgifter hertil er givet bedre ud til kultur og glæder os samtidigt over, at interessen for husets aktiviteter rent faktisk er ganske stor og at vi f.eks. allerede i år har haft intet mindre end 4 totalt udsolgte arrangementer i Store Sal. Dertil kommer arrangementer i de øvrige lokaler og de begivenheder som Sløjfen ikke selv står for. Vi har igen i år også set på mulighederne for at få en digital storskærm på toppen af Sløjfen og har modtaget to tilbud herpå. Jeg antager, at Michael som kandidat til kommunalbestyrelsen naturligvis også har sat sig godt ind i den kommunale vedtægt på området. Både anskaffelsessummen og driftsudgifterne til skærmen er vi desværre ikke i stand til at mønstre i dette budgetår, men vi har bestemt ikke givet op. Såvel dette som mange af de andre forhold Michael retter sin kritik mod, ville vi gerne have orienteret om, hvis Michael inden sit indlæg havde henvendt sig til os, men det har han ikke og det er jeg faktisk lidt ked af. Det kunne da have ryddet nogle af misforståelserne og de faktuelle fejl af vejen.Faktisk har jeg heller ikke på noget tidspunkt set Michael til et brugermøde i Sløjfen og det kan man da undre sig over, når hans interesse for at gøre ”Sløjfen til et rigtigt og aktivt hus” tilsyneladende er så stor. Mest af alt er jeg ked af, at Michael kalder huset for en farce. Noget beror tilsyneladende på manglende viden. Men når man ser det store engagement og de mange interessetimer som husets ledelse, medarbejdere, frivillige sløjfevenner, skiftende forpagtere og en lang række lokale organisationer og foreninger og andre daglige brugere af huset lægger for dagen for at give os alle sammen en god oplevelse, så bliver jeg faktisk endnu mere ked af det. Det synes jeg ikke de har fortjent.

Publiceret 19 May 2017 08:30

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV