DEBAT:

Flere millioner til folkeskolerne

Flemming Nørgaard (V) Borgmesterkandidat, Favrskov Hagenstrupvej 9, Ulstrup

Der skal bevilges flere millioner kroner til folkeskolerne i Favrskov. Det foreslog Venstre allerede ved sidste års budgetforhandlinger – men dengang kunne vi ikke få opbakning til forslaget.
Det tror vi, at der er en mulighed for i år, da udsigten til et kommunalvalg hos nogen trods alt har den effekt, at det er svært at negligere et åbenlyst behov.
Derfor genfremsætter Venstre i år igen vort ønske om flere ressourcer på skoleområdet, hvor byrådet netop har behandlet en evaluering af de første to et halvt år med den nye folkeskolereform.
Evalueringen var, hvad Venstre fik opbakning til, og helt generelt er det positivt, at vi har en god folkeskole i Favrskov, men på en række områder kan vi forbedre os.
Det gælder blandt andet den ledelsesmæssige opfølgning på faglige resultater og medarbejdernes arbejde, og det gælder formålet med den understøttende undervisning, der langt mere præcist skal mål- og rammesættes.
Det gælder også lærernes opfattelse af folkeskolereformen, da lærerne er den enkeltstående faktor, der har størst betydning for børns læring.
Den gode undervisning og eleverne skal i centrum, og målet er, at folkeskolen skal hæve det faglige niveau for alle elever.
De ekstra ressourcer på folkeskoleområdet skal selvfølgelig tage afsæt i de anbefalinger, evalueringsrapporten har givet os, hvor ledelse og bedre struktur på den understøttende undervisning er et par af nøgleordene.
Målene om en bedre folkeskole skal være klare, men der er behov for metodefrihed til den enkelte skole, så de hver især kan udvikle og bruge deres kompetencer bedst muligt.

Publiceret 08 July 2017 05:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV