DEBAT:

Hvad vil Favrskovs politikere gøre for planeten?

Niels Jørgen Sørensen, DN i Favrskov, Bøgevej 24, Hinnerup

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er vedtaget af bl.a. Danmark.
Den danske regering har været fodslæbende med hensyn til konkrete planer for at nå disse mål.
For at nå målene kræves også en indsats af alle kommuner. Meget kan og skal gøres decentralt.
Emnet bør interessere potentielle byrådspolitikere.
Hvad vil de lokale politikere gøre for i vores kommune at fremme arbejdet med disse mål? – og hvordan vil man påvirke sine partifæller i folketinget til at gøre en indsats?
Det ville være interessant at høre fra lokale politikere og partier – inden kommunalvalget – hvad man havde tænkt sig at gøre.

Her er de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling:

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.
Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug.
Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre.
Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle.
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder.
Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle.
Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.
Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.
Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation.
Reducer ulighed i og mellem lande.
Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.
Fremme bæredygtigt forbrug og produktion.
Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger.
Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer.
Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet.
Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer.
Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.
Vor planets og menneskets overlevelse

Publiceret 11 July 2017 06:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV