DEBAT:

Bevar vores busser – og udbyg den kollektive transport

Bodil Kvistgaard Olsen, spidskanidat for Enhedslisten i Favrskov

Bevar vores busser lyder det rigtig glædeligt, rigtig mange steder fra, og der er fuld gang i underskriftindsamlinger, læserbreve og ikke mindst FB.
Desværre har jeg også flere gange på facebook set, at nogle benytter lejligheden til at stille en modsætning op mellem letbane og busser. Det er fordi vi skal have letbane, siger de, at der ikke længere er råd til busser.
Hænger det virkelig sådan sammen? Nej, selvfølgelig ikke!
For det første finansieres Letbanen i stor udstrækning af staten og Århus kommune, for det andet er letbane og busser en investering i fællesskabet og et bedre miljø. Med ordentlig kollektiv transport giver vi folk mulighed for at bosætte sig og forblive bosat i mindre lokalsamfund med stærke fællesskaber. Det er ofte unge mennesker der har brug for offentlige transportmuligheder til og fra deres uddannelsessted. Hvis den mulighed falder bort, mister vi endnu flere unge til de ”store byer”, hvor de som bekendt ikke har helt styr på det med at skaffe billige boliger nok. Mange ældre er også afhængige af offentlig transport, ligesom folk der ikke kan få klemt en bil ind på budgettet her har en mulighed for stadig at komme omkring.
Samtidig er der en klar miljømæssig gevinst –især i fht. klimabelastningen - ved at få flere samlet i fælles transport. Her viser alle studier, at flere flyttes fra biler til offentlig transport, når der er tale om tog frem for busser. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at letbanen udbygges til både Hinnerup og Hammel samtidig med at vi bevarer de busser som stadig er nødvendige, for vores lokalsamfund.
Enhedslisten i Favrskov vil arbejde for letbane OG busser som en investering i vores fælles velfærd.

Publiceret 08 August 2017 08:00

SENESTE TV