DEBAT:

Flere penge til skolerne – men til hvad?

Bodil Kvistgaard Olsen, Houlbjergvej 10, 8870 Langå

I Enhedslisten ønsker vi at prioritere to-lærerordninger og muligheden for undervisning på små hold(fleksibel holddeling) højt.
For selvfølgelig er der – som flere har nævnt i debatten - brug for flere penge til skolerne i Favrskov. Det kan der ikke være tvivl om, når kommunens udgift pr. barn ligger ca. 10 % under landsgennemsnittet.
Men hvor gør pengene mest gavn? I Enhedslisten mener vi, at det er som to-lærerordninger og fleksibel holddeling. For øjeblikket oplever lærere og pædagoger i kommunens skoler, at mange elever har brug for hjælp i form af ekstra støtte til det faglige. Kravene er øget i forlængelse af skolereformen, så måske er de kommet lidt bagud, måske er de ordblinde eller har brug for ekstra hjælp til læsning, måske bøvler de med tier-overgangen, eller noget helt andet. Ofte er det en større gruppe, på en håndfuld eller mere i en klasse, som har brug for mere øvelse og gentagelse. Andre kæmper med sig selv, koncentrationen og følelserne, så dagligdagen i skolen bliver en kamp.
De elever risikerer i dag, at de ikke altid får den nødvendige hjælp på grund af manglende ressourcer. Det er slet ikke optimalt, og derfor bør kommunen i samarbejde med den lokale lærerkreds gå i gang med at planlægge den nødvendige investering, så den bedst muligt målrettes elevernes faktiske behov.

Publiceret 10 August 2017 07:00

SENESTE TV