DEBAT:

Måske har byrådet skudt ved siden af

Af borgmesterkandidat Flemming Nørgaard (V). Hagenstrupvej 9, 8860 Ulstrup

Under overskriften ”Nej til byggeri i skoven bag kulturhuset” efterlyser Claus Sørensen et svar fra borgmesteren. Jeg tillader mig alligevel på vegne af Venstre, at komme med et svar, da vi også er nævnt i læserbrevet.
Læs: Nej til byggeri

I den kommuneplan, der er sendt til høring, er der adskillige udviklingstiltag, hvor der ikke mindst omkring Hinnerup midtby forventes en stor efterspørgsel på lejligheder som et alternativ til de store parcelhusområder, der forventes etableret. Byrådet har derfor lavet et stort arbejde omkring Hinnerup midtby, hvor der forhåbentlig kan skabes enighed om en spændende udvikling af byen. Heri indgår selvfølgelig også den forventede etablering af letbanen.
Læs om skov-planerne her

I det fremsendte forslag indgår endvidere det omtalte skovstykke som en mulighed, og det kan sagtens være, at det er et tåbeligt forslag og en uhyrlighed, men når forslag sendes i høring, så er det jo netop for at kvalificere de kommunale tanker og planer. Venstre er bestemt for udvikling og vækst, men vi kan ikke drømme om – hvilke jeg også tvivler på at andre partier kan – at gennemtrumfe et forslag, hvor vi har ”skudt ved siden af skiven”.
Jeg kan kun opfordre til, at I kommer til borgermødet omkring kommuneplanen, og uanset om I sender høringssvar eller ej, så har jeg i hvert fald noteret mig den modstand, der findes omkring den ene del af kommuneplanen.

Publiceret 12 August 2017 14:00

SENESTE TV