DEBAT:

Borgerinddragelse

Af
Søren Frandsen (SF). kandidat til KV17

For SF er borgerinddragelse og nærdemokrati afgørende.
Vi ser det som en forudsætning for effektiv og succesfuld udnyttelse af kommunens ressourcer, at borgere og medarbejdere inddrages i processerne omkring Favrskovs udvikling. Borgene skal inddrages i lokal udvikling. Favrskovs kultur skal være sådan, at borgere høres og inddrages i beslutninger.
Hvordan sikrer øget borgerinddragelse?
Vi kan starte med at støtte og fremme de initiativer, som allerede har haft succes.
Vi har i dag et centralt landsbyråd, hvor formanden er valgt af byrådet. I det centrale landsbyråd sidder en repræsentant fra de 42 landsbyer/centerbyer og formanden komme ofte fra et lokalt landsbyråd/borgerforening/forsamlingshus.
Det centrale landsbyråd har faktisk forholdsvis meget magt. De får hvert år en pose penge til fordeling mellem landsbyrådene. Nogle år har de haft svært ved at bruge pengene. I år går det bedre. Flere penge til det centrale landsbyråd giver i sig selv ikke mere borgerinddragelse.
En mulighed var, at de enkelte lokalråd fik flere penge og beslutningskompetence. Det centrale landsbyråd har i to år eksperimenteret med at udlodde 2 x 50.000 til borgerbudgettering - pengene er givet til lokalområder som så 100 procent selv har kunnet disponere pengene.
Det giver lokal inddragelse og lokale beslutninger - den pulje kunne man jo hæve til 10 x 50.000 hvert år - det ville give hver landsby/centerby cirka 50.000 hvert fjerde år.
Derudover er det en mulighed at arbejde lidt mere med lokal inddragelse, når der laves lokale kommunale projekter.
Lokalrådene bliver til tider inddraget, men det ville være oplagt automatisk at invitere lokalrådene til dialog før og under høringsprocessen, når der eksempelvis skal vedtages nye lokalplaner.

Publiceret 10 October 2017 14:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV