DEBAT:

Mest mulig livskvalitet for vores ældre borgere

Af
Dorte Winther Medlem af byrådet Kandidat ved KV17 (V)

Når man bliver ældre, får udbyttet af hver eneste dag endnu større betydning. Derfor har især vores ældre borgere krav på at få mest muligt ud af hver dag, også når de får behov for hjælp fra det kommunale system.
For et år siden lavede jeg et notat til social- og sundhedsforvaltningen med en række forbedringsforslag, som vil kunne implementeres, uden at det kræver ekstra penge. Det var blandt andet:
Ÿ Arbejd for at forstå den enkelte borgers behov – alle mennesker er forskellige, og skal behandles forskelligt. Jeg foreslår, at der tilknyttes en kontaktsygeplejerske og en kontakthjælper til de mest plejekrævende borgere.
Ÿ Samarbejd mest muligt med de pårørende og afstem forventninger.
Ÿ Skab liv omkring den ældre. Plejecentrene kunne samarbejde med børnehaver og skoler om forskellige aktiviteter. På Sall Friplejehjem kommer eleverne fra friskolen og har hjemkundskab på plejehjemmet en dag om ugen, hvor de laver mad og spiser sammen med beboerne.
Ÿ Vær opmærksom på betydning af velduftende og velsmagende måltider – for mange ældre er måltiderne et af dagens højdepunkter.
Ÿ Bak op om fællesskaber og frivillighed - små oplevelser tæller for vores ældre, og det er en win-win, når frivillige bidrager til at skabe glæde omkring de ældre.
Ÿ Sørg for størst mulig smidighed i den kommunale sagsbehandling, så der er kortest mulig ventetid på for eksempel tildeling af hjælpemidler og visitation til ældrebolig og plejehjemsplads.
Ÿ Snak med borgeren og de pårørende om muligheden for hospice. Mange kender ikke til denne mulighed, som kan være den måde, man får den mest værdige afslutning på livet.
Favrskov Kommune har fået midler fra både ældremilliard og værdighedsmilliard, og der er fokus på at forbedre forholdene for vores ældre, herunder at sikre en værdig afslutning på livet.
Jeg er ikke sikker på, at vores ældre har oplevet den store forskel, efter at vi har fået flere penge til ældreområdet.
Forbedringerne skal skabes igennem holdninger og kultur og ved ændring af arbejdsgange. Der skal skabes størst mulig værdi for borgerne med de midler, vi har til rådighed.

Publiceret 14 November 2017 23:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV