DEBAT:

Alternativet vil have et børne- og ungdomsbyråd

Af
Pet Petersen (AL) kandidat til KV17 Vestergade 37 8370 Hadsten

Vores børn og unge skal være en vigtig stemme i vores demokrati. Derfor skal børn og unge have indflydelse på deres hverdagsliv. Det er dem, der bedst kan sætte ord på hvilke udfordringer, vi har i kommunen på børne- og ungeområdet.
Vi gamle gætter ofte ud i det blå og mener, at vi ved, hvad et godt børne- og ungdomsliv anno 2017 skal indeholde. Men nej, det ved vi ikke altid, og derfor er det naturligt at invitere til et samarbejde med vores børn og unge.
Der kan sagtens være områder som for eksempel inden for børn og skole, fritid og kultur, grøn omstilling, nye boligformer, den teknologiske udvikling og sikkert andre områder, hvor vi kan berige hinanden i kommunen ved at inddrage vores unge mennesker.
Det vil være nemt for os i Favrskov at starte et børne- og ungdomsbyråd op, for vi kan bare se ind til Århus Kommune. De fik et børne- og ungdomsbyråd i 2007 som et forsøg, da de reviderede deres børn- og ungepolitik.
Århus Kommune skriver selv på deres hjemmeside, at de unge fra starten imponerede. Og derfor besluttede begge politiske fløje i voksenbyrådet at gøre børne- og ungdomsbyrådet permanent fra 2009.
Et sidste argument og det vigtigste er, at vi har både pligt og et ansvar for lære vores børn og unge om, hvordan vores demokrati fungerer, og at vi alle har et ansvar for det samfund, vi er en del af, og at vi skal værne om det gode demokrati, vi har i vores land.
For husk, det er vores børn og unge, der skal sikre de demokratiske frihedsrettigheder i fremtiden.
Alternativet planter demokratisk HÅB.

Publiceret 18 November 2017 04:00

SENESTE TV