DEBAT:

DF: Vi vil en god ældrepleje

Af
Eva Damsgaard (DF) Byrådskandidat til KV17


Det er ikke blot noget vi siger - det er faktisk noget vi gør!
DF har, som det eneste parti, haft flere forslag for en bedre ældrepleje med til budgetforhandlingerne. Ikke blot her i det sidste valgår, men gennem hele perioden, der nu snart er slut. Ikke alle forslag er blevet vedtaget, men 2 har vi fået gennemført:
- Flere ergoterapeuter til aktiviteter på plejecentre - også om aftenen.
- Mere aflastning til pårørende til hjemmeboende demente – ja faktisk ”dobbelt op” på tilbuddet.
Forvaltningen kommer med gode forslag til udvidelser, men vi ser endnu flere. Helst nogle der kan gavne helt ned på "borgerplan."
Endvidere har vi fået gennemført:
- Hyppigere tandeftersyn hos de svageste borgere.
- At maden til de ældre skal fremstilles efter alsidige danske madtraditioner.
Vores fokus på de ældre fortsætter også ind i næste byrådsperiode, om vælgerne vil.
Vi vil bl.a. arbejde for:
- At musikterapeuter bliver tilknyttet pleje- og demenscentre.
- At rengøring hos ældre øges til 1 gang ugentlig.
- At få andre faggrupper ind i den ordinære pleje, for at øge tværfagligheden og sikre bedst mulig pleje.
Som ansat indenfor området, kan jeg knytte forvaltningens forslag til borgernes og medarbejdernes hverdag. Derved kan de bedste og mest realistiske ideer kommer i spil.

Publiceret 19 November 2017 22:00

SENESTE TV