DEBAT:

Flere boliger til seniorer og ældre

Af
Erling Kvist Andersen (A) Byrådsmedlem Fredensgade 11B

Hinnerup

Her i valgkampen har jeg ofte talt med borgere, som efterspørger bynære boliger, som er til at betale for seniorer og ældre.
Sammensætningen af befolkningen i Favrskov ændrer sig i de kommende år. Der vil blive flere seniorer og ældre borgere. Mange seniorer uden hjemmeboende børn ønsker at flytte fra det store parcelhus med have til en mere bynær lejlighed, som er mindre og let at vedligeholde. For mange drejer det sig også om at bo tæt på forretninger og kollektiv trafik for ikke at være afhængig af egen bil.
Det skal vi planlægge efter, så der især i Hinnerup, Hammel og Hadsten bliver mulighed for flere centrale lejeboliger. Socialdemokratiet i Favrskov går til valg på, at der i hele kommunen skal være et varieret udbud af boliger, herunder til enlige, seniorer, ældre og handicappende.
I forbindelse med budgettet for 2018 stillede vi forslag om at afsætte penge til, at der i de kommende år kan bygges flere almennyttige boliger med en central beliggenhed. Det forslag var de andre partier enige i.
Der bliver også flere svage ældre, som får behov for ældreboliger og plejeboliger. Derfor er vi også i gang med at udvide kapaciteten på vores plejecentre inden for de nærmeste år.
 

Publiceret 19 November 2017 20:15

SENESTE TV