Læserbrev:

Enhedslisten var åbenbart for tidligt ude med skilsmisseforslag

Peder Meyhoff, tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten i Favrskov, Overdrevet 15, Hinnerup

I sidste byrådsperiode forsøgte jeg på Enhedslistens vegne at få indført tilbud om gratis parterapi/rådgivning til børnefamilier der var ramt (eller truet) af skilsmisse. Men forgæves; det lykkedes kun at få udarbejdet en rapport om fordele og ulemper ved forslaget. Og den konkluderede blot, at man ikke kunne være sikker på, at kommunen ville spare penge ved forslaget.

Men det vigtigste er jo hensynet til børnene. Ganske vist er der ingen grund til at holde sammen på familier der ikke fungerer, men det er fint, hvis de kan bringes til det igen. Og det er bestemt også godt at undgå at skilsmisser ender i konflikter der går ud over børnene. Men der er jo faktisk flere kommuner der mener at de oven i købet sparer penge som følge af rådgivning og/eller terapi (på færre sociale ydelser).

Men Favrskov byråd afviste vores forslag. Så vidt jeg husker, var det kun fra SF, at det fik støtte.

Nå, men fornylig kom Socialdemokraterne og DF på landsplan med et forslag om, at par med børn skulle tvinges til mindst en times rådgivning hos det offentlige, når de vil skilles. Det var voldsomt - Enhedslistens forslag handlede om frivillighed, ikke om tvang.

Det hele er nu endt med et stort forlig i Folketinget. Her er alle partier gået sammen om en pakke af forslag, der sætter børnene i centrum. Og et af elementerne er, at børnefamilier skal tilbydes gratis rådgivning, hvis de vil skilles. Væk er SD og DF's krav om tvang, og ind er… ja, nogenlunde det som Enhedslisten foreslog i Favrskov.

Det er næsten ikke til at få armene ned. Men sjovt at forslaget skal omkring Folketinget for at blive indført i Favrskov. Mon det var fordi, det var Enhedslisten, der foreslog det her i Favrskov, at det store flertal i byrådet sådan bare afviste det? Men så er det jo godt, at folketingspolitikerne kan se fornuften i tilbud om gratis rådgivning.

 

Publiceret 01 April 2018 07:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl