DEBAT:

Hvad sker der hos de ældre når vi andre sover

Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet, 8880 Thorsø

Ældrerådet i Favrskov kommune har foreslået byrådet, at der i budget 2019 afsættes penge til en analyse af, hvad der sker i ældreområdet om aftenen, natten og weekender.

Vi høre ofte udsagn om at der er for dårlig bemanding på de skæve tidspunkter. Derfor foreslår Ældrerådet at der i 2019 udarbejdes en analyse, der afdækker om der er noget om snakken.

Analysens formål er, at afdække om der er tilstrækkeligt pleje personale om aftenen, natten og weekender.

Er der for lav bemanding på disse tidspunkter, kan det let påvirke den ældres tryghed, men også arbejdsmiljøet for det personale der er på vagt på disse tidspunkter.

Måske viser afdækningen nye og anderledes muligheder for vagt rytmer, så der med fordel kan laves en omlægning. Skulle afdækningen vise, at der ikke er noget om snakken, er det jo særdeles positivt. Og det er så også med til at skabe tryghed for området, at der er den rette bemanding døgnet rundt.

Forslaget anbefaler at afdækningen sker på såvel alle plejecentre som på hjemmeplejen.

Ældrerådet anbefaler at der ses på området med nye øjne og det bør overvejes, at lade eksterne foretage afdækningen.

Forslaget indgår sammen med andre budgetforslag i det videre arbejde med Favrskov kommunens budget for 2019.

Publiceret 26 April 2018 04:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf