DEBAT:

Affaldssortering i kommunens institutionerne nu

Lone Glarbo (V), medlem af Social- og Sundhedsudvalget, næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget, Århusvej 55, 8382 Hinnerup

Er det rimeligt, at vi forlanger, at borgerne sorterer deres husholdningsaffald, når kommunens egne institutioner ikke gør det?

Det mener vi ikke i Venstre, og vi mener heller ikke, at det bør tage ret lang tid at få ordningen sat i gang. Venstre og DF kom allerede med forslaget i august 2017 og der er ikke sket noget endnu.

I vores private husholdning sorterer vi allerede i forvejen som en helt naturlig ting. Er det ikke en naturlig del i opdragelsen af vores unge mennesker, at vi gør dem til gode fremtidsborgere.

Vores kollegaer i byrådet ønsker, at ordningen skal medtages som en del af budgetforhandlingerne for 2019 hvilket betyder, at vi tidligst kan komme i gang til januar.

Venstre ønsker, at vi kommer i gang allerede efter sommerferien 2018, og at omkostningerne tages af kommunens kassebeholdning.

Publiceret 29 April 2018 10:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf