Turisterne skal også være vilde med Djursland i fremtiden

Af Britt Bager, MF, opstillet på Djursland og kulturordfører for Venstre

Antallet af udenlandske turister på Djursland er steget med syv procent fra 2016 til 2017. Med den positive udvikling har vi nu en unik mulighed for at sætte sejlet for Djursland som en fantastisk turistdestination. Det skal vi alle samarbejde om at komme i mål med.

Særligt de tyske, hollandske og svenske gæster besøger Djursland. At Århus har været Kulturhovedstad i 2017 har muligvis en betydning, men det står ikke alene. Djurslands mange turistattraktioner sætter imponerende mange skibe i søen for at fremhæve Djursland på turisternes danmarkskort. Vi kan på den baggrund bl.a. glæde os til nye oplevelser på Det Grønne Museum på Gl. Estrup efter massive investeringer i ombygning. Desuden kan Kattegatcenteret kaste sig ud i endnu flere spændende projekter med den øgede årlige bevilling. Hertil kommer to nye familieforlystelser i Djurs Sommerland, vi har Ree Park, Fregatten Jylland og Glasmusset, Havnemiljøet ved Bønnerup, og meget meget mere - samt strande, som ingen kan konkurrere med.

Lokale kræfter og en kulturhovedstad i nærheden kan dog ikke gøre det alene. Regeringen har derfor også stort fokus på udvikling af turismen i hele Danmark. Allerede i 2016 præsenterede Venstre-regeringen en ambitiøs turismestrategi, der skal sikre 1/3 flere turister i Danmark i 2025. Vi har bl.a. gjort det nemmere og billigere at drive virksomhed inden for turismeerhvervet – f.eks. ved at afskaffe PSO-afgiften, lempe elafgiften for forlystelser og campingpladser. Siden har VLAK-regeringen bl.a. investeret massivt i bedre infrastruktur og udvidet bredbåndspuljen til gavn for turister og for alle danskere. Vi har også gjort det billigere for danskerne at låne til køb af et sommerhus ved at hæve lånegrænsen fra 60 til 75 pct.

Turismen er helt afgørende for vækst og udvikling på Djursland. Derfor skal vi også samarbejde for at udvikle og understøtte den positive udvikling som Djursland oplever. I år forudser Djurslands turismedirektør, Flemming Rasmussen, overbooking i sommerperioden. Måske skal vi i endnu højere grad sprede det gode budskab om alle vores spændende indendørsaktiviteter på Djursland, så turisterne får øjnene op for alle vores perler udenfor sommersæsonen. I mellemtiden arbejder jeg for en forenkling af fradraget ved udlejning af sommerhuse til gavn for såvel turister som beboere på Djursland og i resten af Danmark.

Publiceret 08 May 2018 07:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf