DEBAT: Er den private ejendomsret truet af Banedanmark?

Lars Jørgen Hansen, Tjørnevej 10, 8382 Hinnerup

Forleden dumpede et brev fra Banestyrelsen ind ad brevsprækken, der gjorde at jeg fik kaffen galt i halsen. Jernbanen gennem Østjylland skal elektrificeres, og det er jo godt for miljøet, men det giver os, der bor langs samme bane nogle uforudsete problemer.

Her er et par af kravene fra Banestyrelsen. Banestyrelsen har ikke de sidste halvtreds år ikke vedligeholdt arealet langs banen eller endsige gjort noget for at mindske støjen, men nu kræver Banestyrelsen: “ingen dele af ejendommens træer eller buske må være tættere end tre meter på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

For at opfylde dette krav, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning som er mindre end seks meter fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer at den ikke ville kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget”.

Det vil sige på jævnt dansk, vi skal selv fælde træer og buske på egen grund eller selv betale for at andre gør det. Og endvidere vil Banedanmark have råderet over de første 19 meter af vores private grund målt fra spormidte.

Kan det være rimeligt? Dertil kommer problemer med et evt. Værditab for ejendommen og øget støj fra banen. Hvad med den stråling der er fra køreledningerne? Vi synes ikke det er i orden. Er der andre grundejere i samme situation, der vil være med til at danne en forening, så vi sammen kan stå stærkere overfor Banedanmark?

Vi skal handle hurtigt, afgørelsen træffes allerede den 6 juni. Er du interesseret så send en mail til enten Poul Engdal (poulengdal@live.dk) eller Lars Jørgen Hansen (lars_jorgen_hansen@yahoo.com). Hvis interessen er stor nok, vil vi arrangere et indledende møde for stiftelse af en forening.

Publiceret 09 May 2018 14:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf