DEBAT: Er den private ejendomsret truet af Banedanmark?

Lars Jørgen Hansen, Tjørnevej 10, 8382 Hinnerup

Forleden dumpede et brev fra Banestyrelsen ind ad brevsprækken, der gjorde at jeg fik kaffen galt i halsen. Jernbanen gennem Østjylland skal elektrificeres, og det er jo godt for miljøet, men det giver os, der bor langs samme bane nogle uforudsete problemer.

Her er et par af kravene fra Banestyrelsen. Banestyrelsen har ikke de sidste halvtreds år ikke vedligeholdt arealet langs banen eller endsige gjort noget for at mindske støjen, men nu kræver Banestyrelsen: “ingen dele af ejendommens træer eller buske må være tættere end tre meter på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

For at opfylde dette krav, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning som er mindre end seks meter fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer at den ikke ville kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget”.

Det vil sige på jævnt dansk, vi skal selv fælde træer og buske på egen grund eller selv betale for at andre gør det. Og endvidere vil Banedanmark have råderet over de første 19 meter af vores private grund målt fra spormidte.

Kan det være rimeligt? Dertil kommer problemer med et evt. Værditab for ejendommen og øget støj fra banen. Hvad med den stråling der er fra køreledningerne? Vi synes ikke det er i orden. Er der andre grundejere i samme situation, der vil være med til at danne en forening, så vi sammen kan stå stærkere overfor Banedanmark?

Vi skal handle hurtigt, afgørelsen træffes allerede den 6 juni. Er du interesseret så send en mail til enten Poul Engdal (poulengdal@live.dk) eller Lars Jørgen Hansen (lars_jorgen_hansen@yahoo.com). Hvis interessen er stor nok, vil vi arrangere et indledende møde for stiftelse af en forening.

Publiceret 09 May 2018 14:00