DEBAT: Venstre ønsker frit valg for børnefamilierne

Morten Bang (V) , Medlem af byrådet, Højager 74, 8382 Hinnerup

”Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet”.

Sådan lyder overskriften på en ny aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

En del af aftalen handler om ”Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier”. Det falder fint i tråd med, at Venstre i Favrskov har fremsat et forslag, hvor vi gerne vil tilbyde de forældre, der ønsker det, at de kan få tilskud til ”pasning af eget barn”.

Venstre i Favrskov vil øge fleksibiliteten overfor kommunens borgere og give forældrene denne mulighed for frit at vælge det tilbud, der passer bedst ind i den enkelte familie.

Venstres forslag skal ses som et supplement til de eksisterende dagtilbud, vi har i kommunen.

Med dette forslag vil vi kunne imødekomme flere borgere, der har ønske om større fleksibilitet, hvor pasning af eget barn, er den bedste løsning for dem. Dermed kan kommunen tilføje endnu en dimension til rækken af muligheder på dagtilbudsområdet. Alt er til glæde og gavn for borgerne.

Venstre i Favrskov vil sikre, at borgerne kan vælge det tilbud, der passer dem bedst. Vi vil også gerne sikre en kommune i fremdrift, der følger med tiden og det samfund, vi lever i. Vi vil gerne gøre Favrskov kommunen endnu mere attraktiv som bosætningskommune, hvor familierne frit kan vælge netop den pasning, der passer dem bedst.

Derfor er det også med stor underen, vi må konstatere, at Socialdemokratiet og Enhedslisten har stemt sagen ned i Børne og Skoleudvalget. Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker ikke at øge fleksibiliteten for kommunens borgere og give familierne frit valg til at vælge det tilbud, der passer den enkelte familie bedst.

Venstre i Favrskov håber stadig på opbakning fra flertallet i byrådet, således at vi kan sikre øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilierne – Forældrene ved bedst!

Publiceret 09 May 2018 16:45

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf