Birgit Liin

Birgit Liin

DEBAT: Ønskes: Generation røgfri

Birgit Liin (V) Formand for Børne- og Skoleudvalget Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg 8870 Langå

I Region Midtjylland er ca. 10 % af gymnasieeleverne daglige rygere. Gennemsnitsalderen for rygedebuten er 13,9 år. På erhvervsuddannelserne er det omkring en tredjedel, der ryger dagligt, og debutalderen er lavere. Det fremgår af en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed (2017). Det er bekymrende, at der stadig er mange unge, der ryger, og at de starter så tidligt.

Det er vigtigt for Venstre, at der sættes ind med en indsats mod rygning i folkeskolen – og hvis det skal virke, skal vi have fat i eleverne allerede i 6. klasse.

Vi har derfor foreslået, at der etableres en forebyggende indsats mod rygning i alle kommunens 6. klasser, og at indsatsen ikke stopper i 9. klasse, men fortsættes i 10. klasse. Vi mener også, at skolebestyrelserne skal inddrages i, hvordan den forebyggende indsats skal implementeres på de enkelte skoler.

Børne- og Skoleudvalget bakkede op om vores forslag, som behandles i byrådet den 29. maj, og vi håber, at resten af byrådet også støtter, at vi skal have tilrettelagt indsatsen, så den rammer bredest muligt, og så vi får fat i de unge i tide.

Publiceret 11 May 2018 09:45

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf