Birgit Liin

Birgit Liin

DEBAT: Ønskes: Generation røgfri

Birgit Liin (V) Formand for Børne- og Skoleudvalget Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg 8870 Langå

I Region Midtjylland er ca. 10 % af gymnasieeleverne daglige rygere. Gennemsnitsalderen for rygedebuten er 13,9 år. På erhvervsuddannelserne er det omkring en tredjedel, der ryger dagligt, og debutalderen er lavere. Det fremgår af en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed (2017). Det er bekymrende, at der stadig er mange unge, der ryger, og at de starter så tidligt.

Det er vigtigt for Venstre, at der sættes ind med en indsats mod rygning i folkeskolen – og hvis det skal virke, skal vi have fat i eleverne allerede i 6. klasse.

Vi har derfor foreslået, at der etableres en forebyggende indsats mod rygning i alle kommunens 6. klasser, og at indsatsen ikke stopper i 9. klasse, men fortsættes i 10. klasse. Vi mener også, at skolebestyrelserne skal inddrages i, hvordan den forebyggende indsats skal implementeres på de enkelte skoler.

Børne- og Skoleudvalget bakkede op om vores forslag, som behandles i byrådet den 29. maj, og vi håber, at resten af byrådet også støtter, at vi skal have tilrettelagt indsatsen, så den rammer bredest muligt, og så vi får fat i de unge i tide.

Publiceret 11 May 2018 09:45