Flemming Nørgaard. Pressefoto

Flemming Nørgaard. Pressefoto

DEBAT: Fredningen som ingen i området ønsker

Venstre i Favrskov siger klart nej til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) forslag om fredning i Gudenådalen mellem Ulstrup og Bjerringbro. Det er et forslag, der for lang tid siden burde være skrinlagt, men til det kommende byrådsmøde skal spørgsmålet besvares, om kommunen skal være medstiller af fredningsforslaget.

Det er en fredning, som kun DN ønsker. Ingen i området, altså dem, der bor og lever der hver dag, ønsker en fredning.

Viborg Kommune har allerede sagt nej til forslaget, og i udvalgsbehandlingen i Favrskov Kommune har Venstre og DF haft samme holdning.

Vi er dog nedstemt af det socialistiske flertal, der fortsat ønsker dialog med DN om sagen. Det gør vi ikke.

I det stort anlagte fredningsforslag, hvor DN med udgangspunkt i aflejringerne fra istiden og området som helhed ønsker et stort areal fredet, virker det nærmest som en magtdemonstration, hvor DN vil udnytte deres særstatus for at få rejst en fredningssag.

Dette synspunkt kom frem på borgermødet tilbage i april 2016, hvor Venstre tog initiativ til et offentligt møde om sagen. Sagen blev første gang drøftet i byrådet tilbage i maj 2015, og lodsejerne har siden måtte væbne sig med tålmodighed og har tillige måttet affinde sig med utilstrækkelig kommunikation om sagen.

Derfor må der sættes et kommunalt punktum i sagen om fredning, og i stedet må kommunen i dialog med lodsejerne om nogle frivillige aftaler, så området omkring selve Gudenåen kan gøres mere tilgængelig, er holdningen i Venstre.

Jeg håber, at DN hopper ned fra deres piedestal, og kommer lidt mere i øjenhøjde, ellers må der komme en seriøs politisk diskussion, hvorvidt en interesseorganisation som DN fortsat skal have særstatus i fredningssager.

Publiceret 11 May 2018 05:00