DEBAT Venstre beklager sig over fredningsforslaget ved Ulstrup

Alfred Borg, Formand DN Favrskov. Solsortevej 2, 8382 Hinnerup

Venstres Flemming Nørgaard har i flere aviser beklaget sig over, at der i byrådsflertallet er positiv stemning for at se nærmere på forslaget om fredning af et område langs Gudenåen ved Ulstrup. Og specielt når det er DN, der har fremsat det. Han henviser til, at lodsejerne er imod.

Det er lidt ærgerligt, for der er faktisk også rigtigt mange i lokalområdet, der er for forslaget, da det er et visionært projekt med fokus på den spændende geologi og fine natur, der findes i området. Det vil medvirke til at sætte Ulstrup på Danmarkskortet som en god bosætningsby og underbygge Trækstien som væsentlig turistattraktion. En fredning vil nemlig skabe bedre adgangsforhold så diskret som muligt, så besøgende vil kunne nyde det fantastiske udsyn over landskabet.

Fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) ser vi gerne, at byrådet går med til at rejse fredningen, og gerne overtager førertrøjen helt for at køre den igennem, hvis det er bedre. Om DNs rolle skal man huske på, at DN kun kan stille forslag om fredninger. Beslutningen skal tages af to uafhængige instanser, Fredningsnævnet og Klagenævnet, med deltagelse af politisk udpegede medlemmer.

Det er ikke en naturlov, at DN skal fremsætte de fleste fredningsforslag i Danmark, men det er sådan i praksis, da det er et ret stort og omkostningstungt arbejde, som kommunerne selv er tilbageholdende overfor. På den måde udfører DN et stort frivilligt arbejde til glæde for almenvellet. Fredningen giver også mulighed for naturpleje, der er altafgørende for at bevare de fine vækster i området.

I øvrigt har DN i den her sag – som i alle andre fredningssager - bestræbt sig på at mødes med lodsejerne. DN lytter til ønsker og indarbejder dem i den udstrækning de er forenelige med fredningens hensigt. Det er i alles interesse at få så god en fredning, som muligt for nutiden såvel som for fremtiden.

Publiceret 11 May 2018 10:03