Peder Meyhoff

Peder Meyhoff

DEBAT: Hvordan takler vi Midttrafiks besparelser?

Peder Meyhoff, Kontaktperson for Enhedslisten i Favrskov, Overdrevet 15, 8382 Hinnerup

Midttrafik står over for store besparelser. Og det vil også ramme Favrskov. Umiddelbart er det dog lidt held i uheld, for besparelserne vil først ramme os i 2020. Vi har altså tid til at diskutere og beslutte hvordan vi takler besparelserne. Og her må byrådet på banen.

Det nytter ikke at trygle Region Midt om flere penge. Regionen kan ikke selv kræve skat op og er helt afhængig af finansiering fra staten (læs: regeringen). En mulighed er derfor at appellere til regeringen om at øge regionernes budget, gerne med penge målrettet den kollektive trafik uden for de store byer. Vi kan også håbe på at en kommende ny regering vil hjælpe den kollektive trafik og ikke kun sænke afgifterne på de store biler, således som den nuværende regering har gjort.

Men det er også nødvendigt se på forholdet mellem indtægter og udgifter i den kollektive trafik. Det handler ikke (kun) om at spare, men (også) om at bruge pengene smartere og på den måde få flere passagerer og dermed flere indtægter.

Enhedslisten ved ikke hvad der bedst at gøre. Og det ved byrådet heller ikke. Der er brug for at inddrage brugerne af den kollektive trafik – og de potentielle brugere. Vi vil derfor foreslå at byrådet sætter gang i forsøg med at inddrage borgerne i udviklingen af en smartere kollektiv trafik der kan give flere passagerer. Skal det være med mindre busser, skal det være en optimering af Flex-trafik, landsbybusser, lokale GoMore-ordninger eller?

Der er mange steder i kommunen hvor den kollektive trafik er for dårlig, men man kunne fx lave disse forsøg rettet mod fire meget forskellige transportbehov:

1. Voldum. Hvordan kan Voldum mest effektivt kobles på hovednettet? Altså hvordan bliver borgerne i Voldum kørt til og fra de blå busser samt også skole og gymnasium.

2. Rute 111. Ruten er lukningstruet pga. af for få passagerer. Hvordan kan udgifterne sænkes uden at passagertallet falder?

3. Landsbyklyngen Favrskov4ren (Laurbjerg, Houlbjerg, Granslev og Bøstrup). Hvordan kan beboerne her køres til og fra de større byer i kommunen?

4. Vestkommunen. Hvordan kan en kørsel her organiseres, så det bliver lettere for de unge at komme til/fra det lokale gymnasium eller andre relevante ungdomsuddannelser. Og hvordan kan der skabes bedre forbindelse mellem Ulstrup og Hammel?

Vi foreslår derfor at byrådet tager initiativ til et analysearbejde – sammen med brugerne – der kan munde ud i flere passagerer for nogenlunde samme penge som i dag.

Publiceret 15 May 2018 08:30