DEBAT: Alle bør kunne gå langs Gudenåen

Niels Jørgen Sørensen, Bøgevej 24, 8382 Hinnerup

I Lokalavisen Favrskov den 22. maj skriver Arne M. Jensen(AMJ) om Danmarks Naturfredningsforening(DN) og Gudenaadalen.

Desværre kommer AMJ med kedelige – og uberettigede beskyldninger – mod Danmarks Naturfredningsforening(DN) og dens 100.000 medlemmer.De beskyldninger fremmer bestemt ikke dialog og forståelse.Det er jo ikke DN, der afgør, om et område skal fredes eller ikke.Det er Fredningsnævnet med politisk udpegede medlemmer!Jeg er mangeårig DN-aktiv og kan orientere BN om, at de mange frivillige i DN kæmper for alles ret til- rent drikkevand- en bedre biodiversitet med flere fugle, bier og sommerfugle- sundere fødevarersamt beskyttelse af dansk natur og miljø og meget mere Gudenaaen er vores fælles naturarv.

Alle bør kunne færdes frit langs åen til fods og på cykel fra Randers til Silkeborg.Det kan man ikke med mange forhindringer i dag.Ligeledes bør alle kunne nyde det flotte bakkelandskab langs åen. Vores fælles naturarv er ikke kun til gavn for de få lodsejere – de har ikke skabt landskabet! En fredning vil sikre dette for fremtidige generationer. Ligesom fredning i dag sikrer os adgang til Møns Klint og Skagens Gren.Det ville vi ikke være foruden.

Jeg håber, byrådet i Favrskov vil betænke dette.

Publiceret 24 May 2018 09:40