Bodil Kvistgaard, Enhedslisten

Bodil Kvistgaard, Enhedslisten Chili foto & arkiv

DEBAT: Trafik i Favrskov

Bodil Kvistgaard Olsen. Byrådsmedlem Enhedslisten. Houlbjergvej 10 9970 Langå

I Lokalavisen den 21. maj 2018 skriver Niels Kallehave fra DF, at kommunen skulle tage at lease et par minibusser og stille dem ud i lokale område.

Enhedslisten er naturligvis helt med på at byrådet laver nogle lokale forsøg. – I hvert fald hvis man husker at lease en el-bus.

For øjeblikket arbejder landsbyrådet faktisk allerede med mobilitet og vil f.eks. lade sig inspirere af Viborg kommune, der er i gang med forsøg i 4 udvalgte landdistriktsområder i kommunen for at afprøve forskellige nye former for kollektiv transport.

Landsbyrådets forretningsudvalg arbejder derfor på, at få folk fra Viborg på besøg til et landsbyrådsmøde.

For organiseringen af delebilsmodeller kræver nemlig ikke bare lokalt kendskab og organisationstalent, som Niels Kallehave skriver, men også at transportmidlet og måden det deles på matcher behovet, så selvfølgelig bør byrådet spille med, når/hvis folk lokalt melder sig på banen med ønske om at starte lokalt tilpassede løsninger.

Den Lokale Aktionsgruppen (LAG) Randers/Favrskovs udviklingsstrategi åbner faktisk allerede mulighed for at søge midler til dette.

Byrådet bør derfor også søge at synliggøre mulighederne bedre og sætte ind der hvor man ved behovet findes. – Nemlig i forhold til unge under uddannelse, pensionister og folk uden bil. Men kommunen har også en målsætning om at nedsætte CO2-udledningen, og derfor bør man også sætte i gang med den langt vanskeligere øvelse at flytte transporten til mere klimavenlige løsninger –ladestandere, flere supercykelstier (til de lange stræk) og el-cykler til udlån kunne her være en del af billedet. Og så bør den del af kommunens personale, f.eks. plejepersonale selvfølgelig køre i elbiler.

Under alle omstændigheder vil Enhedslisten arbejde for at der afsættes midler til afdækning af mulighederne og opstart af forskellige forsøg i det kommende budget.

Publiceret 01 June 2018 14:00